ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     Please wait..........
Untitled Document

            เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีเปิดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) และการแข่งขันกีฬา “คน  3  วัย  หนึ่งใจ...เดียวกัน”  โดยมี  ท่านชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  (นายอำเภอชานุมาน)  เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ     สนามกีฬาโรงเรียนเพียงหลวง  9  ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้  การแสดงกลางแจ้งเปิดสนาม  โดยนักเรียนชมรม  To  Be  Number  One  โรงเรียนเพียงหลวง  9 , ชมนิทรรศการเปิดรั้วโรงเรียน , กลุ่มฝึกอาชีพฯ , การแข่งขันกีฬามหาสนุกของ  “คน  3  วัย  หนึ่งใจ...เดียวกัน”  และร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเพียงหลวง  12  จังหวัดอุบลราชธานี