สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
เมนู
หน้าแรก
ผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญจังหวัด
นโยบายจังหวัด
เที่ยวเมืองจันท์

เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ความรับผิดชอบการแนะนำส่งเสริม
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนกลยุทธ์
รายงาน
SWOT
PMQA
ผลงานวิชาการ
การจัดการความรู้ (KM)
กิจกรรม 5 ส
บริหารความเสี่ยง
ประกาศสอบราคา
มาตรการประหยัดพลังงาน
ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แผน/ผลการปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูลเพื่อการเกษตร

เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้สหกรณ์ทั่วไป
กฎหมายสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์

เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
ความรู้กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

บริการประชาชน
กระดานข่าว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวสารกระทรวงเกษตรฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
Links
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แบบขอรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมร่วม
รับรองรายงานการประชุม
ตารางการประชุมประจำเดือน
ตารางการประชุมร่วม


 

 

 

 

 

 

 

 

 


  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี * เชิญรับฟังรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" คลื่น FM.90.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 14.10 - 15.00 น. * :::: xxx ::

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างเอกชนจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างเอกชนจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2559

  ประกาศจังหวัดจันทบุรี สอบราคาจ้างจัดจ้างเอกชนจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2559 

  ประกาศสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์รวบรวมผลผลิตคุณภาพ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินคุณสมบัติเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินคุณสมบัติเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 

  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  

 

 
               วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมทั้งหารือในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนกงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐" เขตตรวจราชการที่ ๓,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙และเป็นประธานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมฯ นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ และผู้เกษียณอายุราชการในเขตตรวจราชการที่ ๓,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายก (รายละเอียด)  

 
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๙ นำโดยนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทีมงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ห้างแม็คโคร สาขาหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับเกียติจากนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ และได้รับเกียรติจากนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 59 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมน้ำกลางจันท์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จำกัด จ.สระแก้ว กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านพระ จ.ปราจีนบุรี สหกรณ์บริการตำบลเขาเพิ่ม จำกัด และโรงเรียนทหารการสัตว์(ภายในโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.) จ.นครนายก (รายละเอียด)  

 

 
               ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ น.ส.สมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการ "ป่ารักษ์นำ สู่ความยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่รัตนคีรีเจดีย์ วัดเขาพลอยแหวน ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งจัดโดยสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพลอยแหวน (รายละเอียด)  

 
               ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา๐๗.๓๐ น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในงานฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๕ รูป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน ๗,๐๐๐ ตัว และปลูกต้นไม้ ๘๔ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3,9 ประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบที่ 2) เพื่อติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของ Single Command โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายวัธนา จันทรวินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังกระทิง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 (รายละเอียด)  

 

 
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และคณะทำงานการตลาดแปลงใหญ่ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 แปลงใหญ่ทั่วไป – อำเภอเมือง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ณ ประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้และแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นำไปให้สมาชิกพัฒนาอาชีพ สู่การกินดี อยู่ดี มั่นคง และยั่งยืน ของเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ วัดบ้านอ่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 ก.ค.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการตรวจปริมาณและคุณภาพ ศูนย์รับน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด โดยมีนาย สรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน เข้าร่วมตรวจน้ำนมดิบ และศูนย์รับน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด มีนางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ เข้าร่วมตรวจน้ำนมดิบ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์ มีการตรวจสอบร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และ ด่านกักสัตว์จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 59 (รายละเอียด)  

 
               นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาล ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งจุดอำนวยความสะดวก และบริการด้านการเดินทางแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สัญจรผ่านไปมา โดยการบริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม อาหารว่าง และห้องน้ำ ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 ก.ค. 59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดโครงการปลูกจิตสำนักด้านหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 ก.ค 59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 ก.ค. 59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ในการจัดโครงการปุ๋ย-ยา เอื้ออาทร ปลอดดอกเบี้ย ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ก.ค. 59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2559  ณ โรมแรมริมน้ำกลางจันท์ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ก.ค. 59 เวลา 15.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ก.ค. 59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 ก.ค. 59  นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,9  เป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกรม ปี 2559  (เขตตรวจราชการที่ 3,9) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ก.ค. 59 เวลา 16.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70  ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ณ หอประชุมพุทธมณฑลจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ก.ค.59  เวลา 09.30 น. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี   นาย กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ก.ค. 59 เวลา 08.30 น. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร “สินค้าเอื้ออาทร ปลอดดอกเบี้ย ปี 2559”  ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ก.ค. 59 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,9 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดกิจกรรม “ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ร่วมใจทำดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกระปุก และมอบใบประกาศเกียรติคุณเงินออมสูงสุด 3 อันดับแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ณ ลานหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 เวลา 13.30 น. นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 มิ.ย.59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังกระทิง  หมู่ 10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 24 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 24 มิ.ย. 59 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 โดยมีนายนายวัธนา จันทรวินันทน์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และสหกรณ์ประมง  2 แห่ง  เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 -24 มิ.ย.59(รายละเอียด)  

 

               นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองครก จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59 (รายละเอียด)

 

 
               นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมการตรวจปริมาณและคุณภาพ ศูนย์รับน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และ ด่านกักสัตว์จันทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 มิ.ย.59 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12  สิงหาคม 2559 ณ  บริเวณโดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 มิ.ย.59 เวลา 13.00 น. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ Single Command : SC ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 มิ.ย.59 เวลา 13.30 น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ณ เสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ พร้อมคณะ รับฟังการบรรยายสรุปการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ นายชัยวิทย์ บำรุง รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 มิ.ย.59 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 มิ.ย.59 นายนิติธร  มะโนวัง  และ นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์”  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุวรรตน์ อิ่มสมบูรณ์ เลขานุการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ฯ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 มิ.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด และ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ กระบวนการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร ตลอดจนเกษตรกร   รุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 มิ.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อยของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี มีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 มิ.ย.59 นายวัธนา จันทรวินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมเตรียมความพร้อมขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ณ ศูนย์ประสานงานสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 มิ.ย.59 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับนายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม พร้อมทั้ง   ร่วมประชุมติดตามงานการมอบนโยบายการส่งเสริมการค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา โดยมีนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน – ไทย กัมพูชา  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 มิถุนายน  2559 เวลา 08.00 น. นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและพลังรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน และร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน  ในพิธีเปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จันทบุรี เมืองเกษตรสีเขียว” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และขยายโอกาสตลาดผักผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขยายผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 พ.ค.59 (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 28 พ.ค.59 นายสุภาพ  เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมพิธีพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพาชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59 ณ พระอุโบสถวัดบูรพา พิทยาราม (พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 27 พ.ค. 59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเทศน์สอนนาค ตามโครงการบรรพาชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59 ณ ศาลาการเปรียญวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 24 พ.ค.59 นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดประชุมและสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 2) พร้อมทั้งมอบรางวัลหน่วยงานที่มีการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันทื่ 23 พ.ค.59 ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ รายการ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ครั้งที่ 34 ทางคลื่น FM. 90.25  MHz สวท.จันทบุรี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกาหลง เพิ่มพูล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันทื่ 23 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมโครงการบูรณาการในการยกระดับชั้นสหกรณ์ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี และสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไข และหาแนวทางยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 23 พ.ค.59 เวลา 09.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมโครงการสนับสนุนเงินกู้สำหรับสหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและอื่น ๆ เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ทั้ง 10 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันทื่ 20 พ.ค.59  นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เมืองย่าโมโคราช สู่ภาคตะวันออก" ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิขึ้นชื่อ และผลิตภัณฑ์สินค้าของดีขจังหวัดนครราชสีมา โดยจะจัดแสดงและจำหน่ายระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2559 (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม (รายละเอียด)  

 
               นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 16 เดินทางมาตรวจติดตามงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และเข้าร่วมประชุมติดตามงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์รวบรวมผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ค. 59 นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ต้นเงินขอกู้ จำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ค.2559 นายกนก  บุญชื่น  ผอ.นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นิคมสหกรณ์ โป่งน้ำร้อน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2559 ณ บริเวณพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งนำร้อน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ค. 59 ดร.จุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม"การขับเคลื่อนโครงการประมงประชารัฐ" เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ร่วมกับบริษัทฯ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการประมงประชารัฐ กลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ค.59 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุม โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี(รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ค.59 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์   เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3 , 9 ตรวจติดตามงาน และรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานจังหวัดในเขตรวจราชการที่ 3 , 9 และมอบแนวทางการดำเนินงานทั้งนโยบายของรัฐและนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ค.59 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 พ.ค.59 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 เม.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 27 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 เม.ย.59 เวลา 14.30 น. นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโบราณสถานในบริเวณค่ายตากสินจันทบุรี ณ ค่ายตากสิน ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19-21 เม.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 เม.ย.59 นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 เม.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการ"คาราวานสินค้าสหกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อำเภอขลุง ครั้งที่ 2 ณ วัดซึ้งบน ร่วมกับ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอขลุง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 เม.ย.59 นายสุภาพ. เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เปิดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด โดยมีการบรรยาย อภิปราย และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (Cr. กพส) (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 -13 เม.ย.59 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 เม.ย.59  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์จังหวัดจันทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านวิทูรัช ศรีนาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 เม.ย.59  นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่ริมถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรในระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินการจัดสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 เม.ย.59 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการ "100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" พื้นที่อำเภอเมือง ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เม.ย.59  นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 เม.ย.59  เวลา 13.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการผลไม้จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ปี 2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 มี.ค.59 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร  นายายอาม จำกัด ชุดที่ 18 ครั้งที่ 5 ณ ที่ทำการสหกรณ์ ฯ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 มี.ค.59 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด เกี่ยวการบริหารจัดการสินค้ากับชุมชน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 มี.ค.59 นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์ ในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ่ม การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯ การบริหารจัดการผลผลิตในแปลงสู่สหกรณ์   ภายใต้ระบบ GAP พร้อมทั้งแจกรางวัลให้กับสมาชิกที่นำผลผลิตมังคุดมาประกวด และเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรมะขาม  จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมทั้งคณะศึกษาดูงานยังได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ และจับจ่ายซื้อสินค้าในงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต OTOP เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำโจน จำนวน 30 คน ณ ที่ทำการกลุ่ม ฯ เลขที่  170/6 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 25 มี.ค.59 นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 24 มี.ค.59 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมอนุกรรมการปรับปรุงแผนทีฯ (One Map) จังหวัดจันทบุรี  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 24 มี.ค.59 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน (เวทีการมีส่วนร่วมของคนในสหกรณ์ชุมชนที่ประสบความสำเร็จ) ให้แก่ สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 มี.ค.59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 มี.ค. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 มี.ค.59 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรับทราบรายงานประจำปี และพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของชุมนุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 มี.ค. 59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อติดตามงาน เร่งรัด ชี้แจงให้ความรู้ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกระดับชั้นสหกรณ์ ณ บ้านศิลา รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 มี.ค.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อติดตามงาน เร่งรัด ชี้แจงให้ความรู้ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกระดับชั้นสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 มี.ค.59 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2559 (คพจ.) โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 มี.ค.59 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเซา ซะรัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสนำคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรประจำจังหวัดไพลิน เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี เข้าพบ  และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนในทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลไม้หลังใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,584 ตารางเมตร จำนวนเงิน 7,700,00 บาท โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 มี.ค.59 เวลา 09.00 น.พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าผลไม้ โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 , 9 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 , 9 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี และเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายสุเทพ นพพันธ์ (สวนนวลทองจันทร์) พื้นที่ ม.1 ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 มี.ค.59  เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 9 สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 มี.ค.59 เวลา 08.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ"ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าชุมชน โดยเน้นเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่เกษตรกร ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานจอดรถ ธ.ก.ส.สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 มี.ค.59 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,9 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 มี.ค.59 นายปราโมช เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3,9 พร้อมด้วยนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด และนายมนัส พลคิด รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนฤดูกาลผลิตปี 2559 จะออกสู่ตลาด โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 มี.ค.59 เวลา 08.00 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิด และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวจันทบุรี ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ก.พ.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ จุดรับซื้อยางพารา จังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ก.พ.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย” ณ บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย และอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ก.พ.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมทางวิชาการ "100 ปี สหกรณ์ไทย" โดยได้รับเกียรติจากท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายเรื่อง"การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิถีสหกรณ์" นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีบรรยายพิเศษ 100 ปี สหกรณ์ไทย พร้อมทั้งร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ณ โรงแรมเสม็ดงาม รีสอร์ท อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ 10 ปี สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดจากคณะกรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มของสหกรณ์ฯ และเพื่อให้สหกรณ์ฯ มีแผนปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานพิธีพุทธาภิเษกพระอภิตาภพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพระพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ พระประธานอุโบสถ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ต.วัดใหม่. อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ก.พ.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม "100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน" (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ก.พ.59 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงานราชการในเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ก.พ. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตาม โครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  และได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมเขต 3 , 9 และนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ อ.เมือง ด้วย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ก.พ.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล ในการประเมินผลงานการบริหารจัดการเงิน กพส.   ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) และมีท่านรองอธิบดี ( นายปริญญา เพ็งสมบัติ) ร่วมพิธีด้วย ณ โรงแรมเอเชียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ก.พ.59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สหกรณ์การเกษตร นิคมฯ ระยอง จำกัด และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จ.ระยอง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วย พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา  ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 ก.พ.59 Mr.Ariel Halpern ผู้ประสานงานเส้นทางการเรียนรู้ใน Asia and the Pacific ขององค์กร Procaur ศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ประเทศในกลุ่ม AEC เข้าศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 ก.พ.59 เวลา 9.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอแหลมสิงห์  และอำเภอ เขาคิชฌกูฏ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง  ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 15 ก.พ. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรในตำบลทับช้าง เข้ารับการอบรม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 ก.พ. 59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2559 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 15 กำหนดจัดงาน 13 – 21 ก.พ.59 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ก.พ.59 เวลา 15.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ก.พ.59 ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี และเตรียมความพร้อมการจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ก.พ.59 เส้นทางจากสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ก.พ. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ทั้งนี้นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้ ดังกล่าวด้วย (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 11 ก.พ.59  นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ ฯ จำนวน 2 ศูนย์ฯ ซึ่งข้าราชการ และพนักงานราชการ จาก สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ก.พ.59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร" จำนวน 7 ศูนย์ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป ทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “เทคนิคการบริหารสินเชื่อและปรับโครงสร้างหนี้” ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “ตอบโจทย์ปัญหากฎหมายใหม่ ว่าด้วยการทวงหนี้สหกรณ์” ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 7 ก.พ. 59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมทำแผนกลยุทธ์กับสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ (นายวีระยุทธ ทุมทอง) เป็นวิทยากรในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน" โดยได้รับเกียรติจากท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการขอจัดตั้งสหกรณ์ แก่  นายวรพงษ์ รักษาแก้ว หัวหน้านิคมเกษตรกรรททหารผ่านศึกตำบลทรายขาว และคณะ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ก.พ.59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่แปลงใหญ่และเกษตรกร เพื่อร่วมรับฟังสถานการณ์และปัญหาการผลิตมังคุดในพื้นที่อำเภอเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านบ่อลึก ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ก.พ. 59 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ จุดรับซื้อยางตามโครงการของรัฐบาล ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ผลปรากฏว่าวันนี้ยังไม่มีสมาชิกมาขายน้ำยางให้กับโครงการนี้ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมการจัดกิจกรรม"100 ปีสหกรณ์ไทยปั่นเทิดไท้องค์ราชัน” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 13.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันบริบทของสังคมเศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรระยะยาว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชและอธิไตยของชาติ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 ก.พ.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้ ณ.สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC (การค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของกรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสถาบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผลผลิต โดยจะผลักดันจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของภูมิภาค และเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาดูงานและจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (ชิม โชว์ ฯลฯ) ของจังหวัดจันทบุรีด้วย ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ.59 ณ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 1 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่พนักงานและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการเร่งด่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนำชัย พรหมมีชัย) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ จุดรับซื้อยางพารา สกย.โพธิ์ลังกา จำกัด (วัดโพธิ์ลังกา) ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (บ้านเกษตรกรนายสมศักดิ์ เลขการ) หมู่ที่ 9 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม และ เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกร ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ม.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ท่านสมหมาย วิเชียรฉันท์ และท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งรายงานการเตรียมการจัดกิจกรรม "100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไทยองค์ราชัน" โดยมีนายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานกรรมการฯ และนายอนุวรรตน์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ร่วมนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ม.ค.59 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมให้ต้อนรับท่านสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ จุดรับซื้อยางพารา จังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ม.ค.59  เวลา 13.30 น  นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วย นางสาวนงค์คราญ สังข์เงิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนวังใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ม.ค.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้การรับรองมาตรฐานณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ม.ค. 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC (การค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 59 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 25 ม.ค.59 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเลี้ยงส่งท่านธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ม.ค. 59 นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมการบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 22 ม.ค.59  นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการการมีส่วนรวมของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรีรุ่นที่ 6 ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ม.ค. 59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ครั้งที่ 14 ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค. 59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2559 (Think Local to Global) "เปิดมุมมอง เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาการค้า สู่สากล" ณ ห้องมณีทิพย์ ชั้น1 โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค.59 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค.59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค.59 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวบและคัดแยกผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ม.8 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 16 หมู่ 6 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และกลุ่มที่ 17 หมู่ 1 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดระดับความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค.59 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ ดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านไร่พัฒนา จำกัด ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีคีรีวงก์ กงษีไร่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับประเทศ นำโดยนายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ เขตตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 6,7 นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลมะขาม สังกัดสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ สวนผลไม้นางบุญจิติ รักวงศ์แท้ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทน คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดจันทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ม.ค.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ม.ค.59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจตัวชี้วัดการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแนวทางการเข้าไปแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ม.ค.59 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด  ณ สหกรณ์ฯ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ม.ค.59 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา มัญชุนากร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 -3 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 17 ม.ค.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะเนื่องใน"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 15 ม.ค.59 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 15 ม.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พาคณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 ม.ค.59 นายธนิต จันประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีจันทบุรี บรรยายให้ความรู้โครงการอบรมหลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับคุ้มครองระบบสหกรณ์แก่ผู้ตรวจการณ์สหกรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ  ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างคีรี เพื่อพิจารณาการเลิกกลุ่มเกษตรกร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้เข้าร่วมประชุมและประเมินสถานการณ์ผลผลิตของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลวังแซ้ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา 09.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา10.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดจันทร์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59  เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งร่วมกับกงศุลฝ่ายการเกษตร สถานกงศุลเซียงไฮ้ และคณะนักธุรกิจจากบริษัท 21 Cake Food จำกัด   ในการเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจ เพื่อซื้อ-ขายผลไม้ไทย ไปเป็นวัตถุดิบในการทำเค้ก ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดลำพัน หมู่ที่ 5 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา 07.00 น. นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม 2559 ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 15.45 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจติดตามงานในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ตำบลมาบไพ และตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ณ เดอะเนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ม.ค.59  นายธนิต จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระกิ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมงคลบูรพาพยัคฆ์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน  ต.วัดใหม่  อ.เมือง  จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2559 ณ เดอะเนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ  พร้อมด้วยนางสาวนิษฐ์ภรรัด  เชื้อเมืองพาน นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 15 ประจำวันจันทร์ที่ 11 ม.ค.59 ทางคลื่น FM. 90.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ภาคตะวันออก ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 3 และ 9 เป็นประธานในที่ประชุม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ม.ค.59 น.ส.สมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมารดานิรมล จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ม.ค.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดฝึกอบรมโครงการ"สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน" 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.การจัดดอกไม้สด 2.การทำขนมเปี๊ยะชาววัง 3.การทำจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 4.การทำครีมอาบน้ำสมุนไพร(สบู่เหลว) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8  ม.ค.59 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8  ม.ค.59 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นางนิตยา  ต้นสมบัติ รักษาหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ตรงแนวทางการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์  ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท  ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต  ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 8 ม.ค.59 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 ม.ค.59 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยได้นำไอศกรีม และขนมขบเคี้ยว มาแจกให้กับนักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 400 คน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 7 ม.ค. 59 เวลา 18.15 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 7 ม.ค.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำครั้งที่ 4/2559 และร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ท่านสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ม.ค.59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยออมสินอุปถัมภ์จังหวัดจันทบุรี กับ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด  ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ม.ค.59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถวายรายงานการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับเสด็จฯ ด้วย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ม.ค.59 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 31 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2559 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30-31 ธ.ค.58 คณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 แด่สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 29 ธ.ค. 58 นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2559 ให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ได้เข้าซักซ้อมการกล่าวรายงานของประธานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ ด้วย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 12/2558 พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ทั้งนี้นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค.58 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และท่านรองผู้ว่าราชการฯ ทั้ง 2 ท่าน (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 28 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณเวทีกลาง และพิธีเปิดงานร้านมัจฉากาชาดประจำปี 2559 ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
                สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.58 ถึงวันที่ 5 ม.ค.59 ณ บริเวณสนามทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการปฏิบัติงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 ท่านประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการ พร้อมคณะ จากสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนียนศรีหฤทัยขลุง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2559 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ ห้องบุษราคัม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค. 58 เวลา 09.45 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนำกงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 28 ธ.ค.58 น.ส.สมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้ในการอบรมสมาชิกใหม่ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จำนวน 62 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์และประเมินสถานภาพ การดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเครื่องบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าพระตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ธ.ค.58 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางนิตยา ต้นสมบัติ รักษาหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับคณะตรวจเยี่ยมจาก กก.ตชด.11 พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความพร้อมก่อนวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับคณะตรวจเยี่ยมจาก กก.ตชด.11 พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความพร้อมก่อนวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ อ.มะขาม จ. จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค.2558 ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

              วันที่ 25 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 6" (ถนนคนเดิน 3 แผ่นดิน) ณ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา(ตลาดบ้านแหลม) ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค.58 (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะทำงานฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               นางสาวนิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน และนางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกบุคลากรกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.58 ณ สวนนงนุชพัทยา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร(การวิปัสสนากัมมัฏฐาน)และกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หาดทุ่งโปร่ง (ปลูกป่าชายเลน)จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายชัยนันท์ บัวดำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการผลิต เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ ณ.อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               25 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเจรจาธุรกิจข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ยโสธร ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านเครือข่ายสถาบันเกษตรกร และร่วมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงข้าวหอมมะลิ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ เสด็จเยี่ยมราษฎร และปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ในวันอังคารที่ 5 ม.ค.59 ณ.ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดจันทบุรี กับสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเย็น" ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน) อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน"เจรจาจับคู่ธุรกิจและการอบรมสัมมนาเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค. 58 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมทีมงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวัฒนา มัญชุนากร พร้อมข้าราชการในสังกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานภาพผลการดำเนินงาน และแผนพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและแผนพัฒนาสหกรณ์มุ่งสู่มาตรฐานสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนชาววังแก่งหางแมว จำกัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อ วันที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานีอนามัยบ่อเจริญ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

             วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 24 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด (ครั้งที่1) และศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียว ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (รายละเอียด)  

 
               23 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.58 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย น.ส.วรนุช อิงคโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ.ปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี เข้าเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรประเภททำสวนดีเด่น ระดับภาคกลาง ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอก อ.ขลุง และกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนพลอยแหวน ณ วัดสระแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกฯ ปี 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               22 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มตามระบบสหกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2559 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้กับครู อาจารย์ และกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 60 คน จากโรงเรียนวัดมะทาย อ.มะขาม โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน อ.เมือง และโรงเรียนมัธยมท่าแคลง อ.นายายอาม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               22 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินจัดประชุมให้กับสมาชิกสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จำนวน 30 คน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้กับสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร ร่วมกันหารือ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นาย ธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2559 ณ สำนักสงฆ์บ้านหมื่นซ่อง หมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2558 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้มอบสิ่งของรางวัลแก่นักเรียน และข้าวสารให้แก่โครงการอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 สหกรณ์จังหวัดจันทุบรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทุบรี โดยนายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.วังโตนด จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มตามระบบสหกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ณ ห้องประชุมที่ทำการกลุ่มฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมโครงการการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ(บูรณาการกระทรวง) โดยมีนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม อบต.บางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               19 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน”คุ้งกระเบนเทิดไทองค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน สานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 13 โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58  นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาคีโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) สมาชิกจำนวน 38 ราย พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               18 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค พร้อมทีมงานเข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว (บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อุปถัมภ์) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               18 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง พร้อมทีมงานเข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 นายชัยนันท์  บัวดำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 5 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี  จำกัด ณ ห้องประชุมฯ ต.เขาไร่ยา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ.อาคารรวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนแสลง ณ  บ้านเลขที่ 67/1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนสองพี่น้อง ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมบ้านสิ้ว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และติดตามงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนางกาหลง เพิ่มพูน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ร่วมกันให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ที่จัดหาผลผลิต ผักผลไม้ไทย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในงาน Yum! Yam! soul soup kitchen ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การค้าพารากอน กรุงเทพ ฯ (รายละเอียด)  

 
          17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 -17.00 น นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนำชัย พรหมมีชัย) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ลำไย) ในพื้นที่อำเภอโปรงน้ำร้อน และติดตามการใช้ประโยชน์ห้องเย็น ของสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ห้องเย็นของจังหวัด บริเวณตลาดบ้านแหลม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ธ.ค. 58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสหกรณ์โซนบนสอยดาว-โป่งน้ำร้อน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกับคณะรองราชเลขาฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน คลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมราชองครักษ์ เจ้าหน้าที่โครงการ 905 และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               17 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนรำพัน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               17 ธ.ค.58 นายกนก  บุญชื่น  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และ3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมสมัย บ้านลานทอง ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               17 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำตะกาดเง้า (รายละเอียด)

 

 
               16 ธ.ค.58 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทีมงาน เข้าเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก (รายละเอียด)  

 
               16 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               16 ธ.ค.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้มอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพดำเนินงานของสหกรณ์ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการส่งเสริมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 16-17 ธ.ค.58 ณ เดอะเนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท เขาสอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               16 ธ.ค.58 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมทีมงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               15 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานแถลงข่าว “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 6” (ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์) เป็นประธานการแถลงข่าวดังกล่าว ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               15 ธ.ค.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้ามอบเงินสดและสิ่งของบริจาคเพื่อออกร้านมัจฉากาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               15 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพผลการดำเนินการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนชาววังแก่งหางแมว จำกัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               14 ธ.ค.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               14 ธ.ค.58 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาสหกรณ์สู่การค้าเสรีอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค.58 ณ โรงแรมหาดมุกแก้ว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด (รายละเอียด)  

 
               14 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มจัดตั้งฯ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               14 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               11 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดจันทบุรี และร่วมปั่นเพื่อพ่อด้วย ระยะทาง 29 กิโลเมตร เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถึงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ ต.วังแซ้ม อ. มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               11 ธ.ค.58 คณะทำงานเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค.59  

 
               11 ธ.ค.58 นางสาวจันทนา คงศรี นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ ภาคเรียน 1/2558 (รายละเอียด)  

 
               11 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมร่วมระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนบริษัท Infinite Fruit เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการดำเนินธุรกิจสหกรณ์(ธุรกิจรวบรวม) ณ.สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค. 58 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 9 ธ.ค.58 นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้ารับฟังการบรรยายในโครงการเรียนรู้หลักศาสนาปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค.58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเกษตรกรทำสวนสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และกลุ่มเกษตรกรทำสวนโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 8 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

 
               วันที่ 8 ธ.ค.58 เวลา 13.00 น. นายชัยวิทย์  บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จงหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาธุรกิจผลไม้สหกรณ์กับนโยบายของรัฐบาล" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจผลไม้ 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น คลิฟ รีสอร์ต จ.ตราด (รายละเอียด)  

 

              วันที่ 8 ธ.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมข้าราชกร พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 8 ธันวาคม  2558  นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 5 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเสื้อ Bike for DAD ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 5 ธันวาคม  2558  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ และหอประชุมอำเภอสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 5 ธ.ค.58 เวลา 08.00น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ธ.ค.58 เวลา 07.00น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 15.30 น.นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางปั่นเพื่อพ่อในวันที่ 11 ธ.ค.58 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ไปจนถึงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริหรือสวนในหลวง ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำขบวนซ้อมปั่นในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม และประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน  รุ่นที่ 5 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น.นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา09.30น.  นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเยาวภาช่างเรือน นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณคลองวังโตนดหลังโรงเรียนวัดวังเวียน ม.1 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 06.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ "เกาะติดข่าว 90.25" ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 90.25 เม็กกะเฮิร์ท สวท.จันทบุรี เกี่ยวกับงานนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดจันทบุรี และการจัดกิจกรรม 100 ปี สหกรณ์ไทยในจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 3 ธันวาคม  2558  นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี ณ ห้อประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

              วันที่ 3 ธ.ค. 58 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับมอบข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด เพื่อสมทบร้านมัจฉากาชาดประจำปี 2559 ของจังหวัดจันทบุรี โดยจะส่งมอบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 15 ธ.ค.58 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 3 ธ.ค. 58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 ธ.ค. 58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 3 ธ.ค.58 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเปิดกระปุกโครงการออมของสหกรณ์การเกษตรนายาย จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 2 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทน สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันสู่อาเชียน กิจกรรม ROAD Show OTOP and business Matching โดยมีท่านสมหมาย วิเชียรฉันท์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ข้างสนาจมกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการนำของนางพิศวาส ถึงแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ได้มาติดตามงานประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างคีรี ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 2 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ร่วมประชุมแก้ไขข้อบกพร่องของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการ “ช่วยพ่อทำสวน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผล ในพื้นที่ 109 ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง  จำกัด และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานทำบุญประจำปี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ อาคารคัดแยกและรวบรวมผลิตกุ้ง/ปลา สำนักงานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด  ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเปิดกระปุกโครงการออมของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 1 ธ.ค.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 ชลบุรี จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด  สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 จัดโดยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทน สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ โดยมีท่านสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 30 พ.ย.58 น.ส.นิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ น.ส.เยาวภา  ช่างเรือน นักวิชาการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ออกอากาศคลื่น FM. 90.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 30 พ.ย.58 เวลา 13.30 น.นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.ที่ 11 จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 พ.ย. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ให้กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ภายใต้แผนงานการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ณ ศาลาวัดใหม่เมืองจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 พ.ย. 58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 พ.ย.58 นางสาววัชรี  ทัสสะ เจ้าพนักงานธุรการ และนางจรูญลักษณ์  ฉุยฉาย พนักงานเก็บเอกสาร บ 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.58 ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายพิเชษฐ์วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำรวจเส้นทางเพื่อพาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 70 คนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 15- 20 มค.59 โดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 20.00น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระญาณวิลาศ หรือหลวงพ่อบุญ สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม และเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่-อำเภอนายายอาม (สายธรรมยุต) ที่มรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันโดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ณ ชั้น 1 ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58  เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุมนุมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะสำนกงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าหารือกับ นายสุธี ขันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ชมพูศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ในการนำข้าราชการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรในจังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.3559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 27 พ.ย.58  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58  นายกนก  บุญชื่น  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทุบรี ได้ดำเนินการ “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ณ บริเวณนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58  นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ที่มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในพอใช้ ควรปรับปรุง หรือไม่มีการควบคุมภายใน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการด้านการเงินและการบัญชี ในหัวข้อวิชา บทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 27 พ.ย.58 เวลา13.30น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนพวา ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยกลุ่มฯ มีกำไรสุทธิ 61,163.23 บาท (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด  ณ.สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พฤศจิกายน  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองเซาเขาแก้วร่วมใจ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าหารือผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก ผู้จัดการสหกรณ์นิคมแม่สอด เพื่อนำคณะข้าราชการ ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานการค้าชายแดนในปี 2559 ณ สหกรณ์นิคมแม่สอด จังหวัดตาก (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย.58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ  ขลุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย 58 เวลา 09.00น.นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ น.ส สมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 11/2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย. 58 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบที่ศูนย์รับน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 25 พ.ย. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว  จำกัด  พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 25 พ.ย. 58 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 15.00น นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี มีเรื่องที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน คือ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference) การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 24 พ.ย.58 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบเงินสดคงเหลือจากการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองตาคง จำนวน 5,269.75 บาท ให้กับประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองตาคง ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอโป่งน้ำร้อน ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 24 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด และบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 10.30น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทีมงานประเทศไทยระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร  นายายอาม จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Conference) ชี้แจงโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 23 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  แทนท่านสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์) เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 23 พ.ย.58 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่  23 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมงานทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และงานทำบุญครบรอบ  60 ปี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมานนท์) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่  23 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  23 พ.ย.58 เวลา 09.30 น.  นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่  30 ก.ย.58  กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองนารายณ์ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 (ผู้ใหญ่หนุ่ม) ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิริธรรม จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 พ.58 เวลา 18.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ก.ค.58 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทบูร จำกัด ณ บ้านกลางชุมชนเมืองจันทบูร ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อเวฬุ ณ กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอแหลมสิงห์  อำเภอเขาคิชฌกูฏ   ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 20 พ.ย.58 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มอ่าวคุ้งกระเบน ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการกลุ่มฯ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 14.00 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี(รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 นายสุภาพ  เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา10.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด ณ บ้านประธานกรรมการฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 19 พ.ย.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ณ อาคารศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 07.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม "กาแฟสัญจร" ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องมณีทิพย์โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 18 พ.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (นายธนิต จันทร์ประทีป) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 10.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 18 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวอังสนา พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน ณ ห้องกระพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 เวลา 13.00น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอมะขาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 เวลา10.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านสะพานหินบน  หมูที่ 3 ตำบลบ่อเวฬุ  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย. 58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังพรหม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสหกรณ์โซนบนสอยดาว-โป่งน้ำร้อน ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกร โดยมีบริษัท อกรีอินเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับซื้อ ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม หลักสูตร "สมาชิกสหกรณ์ใหม่" จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 คน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 15, 22, 23 ณ วัดตะเคียนทอง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้อบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 ราย ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาน้อยท่าแฉลบ ณ วัดวิเวการาม ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 20 ณ วัดหนองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 16 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร ตามแผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง ปี 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนวังดาบ-อ่างคีรีจำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 1,2 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 16 พ.ย.58 นายวัฒนา  มัญชุนากร  ผู้อำนวยการกุล่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อแก่งหางแมว จำกัด ณ.บ้านนายอนงค์ สมคิด ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสายสัมพันธ์ จรต.จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 14 ณ วัดแกลง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 พ.ย 58 เวลา 13:00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด อ. เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 พ.ย.58 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดเทพประทานอธิพร ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 14 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ. จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัด เรื่อง “โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล” โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานการรับฟัง ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานกฐินพระราชทานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง อ.เมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 11.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด เพื่อพิจารณางบการเงินสิ้นสุด 30 ก.ย.58 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. นางสาวผกามาศ  ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 13  ณ บ้านนายราชันย์ วงษ์กำปั่น อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนสนามไชย ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกับสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อออกอากาศรายการวิทยุ ครั้งที่ 7 ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย.58 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี นายไพฑูรย์ โกเมน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ในวันที่ 19 พ.ย. 59 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)   

 

               วันที่ 12 พ.ย.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่ม/ฝ่ายฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี59 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 เวลา 10.30 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 17 ณ ศาลาบ้านว่านเหลือง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด  กลุ่มที่ 16 ณ วัดพรหมคุณวนาราม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์พลังงาน(Energy Day 2015) ณ หอประชุมตากสินมหาราช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 7, 8, 9 ณ วัดบ้านอ่าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ณ.สำนักงาน กลุ่มฯ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าหัวแหวน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ  ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 4 จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 10 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ  เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 10 พ.ย.58 นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 เขต 9 และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะมาเยือนสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 10 พ.ย.58 นายชัยวิทย์  บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เรื่อง การดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 11 ณ วัดจันทร์แสงศรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 10 พ.ย. 58 ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ "เกาะติดข่าว 90.25" เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งรายการดังกล่าวจะออกอากาศทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 06.30 - 07.00 น. (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 9 พ.ย.58 เวลา 09.30 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ชุดที่ 27 ครั้งที่ 10 ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 7 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2558 ของสหกรณ์พัฒนาลุ่มน้ำเวฬุ จำกัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำลบ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม “ระบบจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์” ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 

                เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 18.00 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทบูร จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
              วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 13.00 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 3  ณ วัดท่าหลวงล่าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมและติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการสร้างการรับรู้ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ของนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมและติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ของนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 2 , 3 , 24 และ 37 ณ. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 6 พ.ย.58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องงบการเงินของสหกรณ์ แผนการดำเนินงาน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 5,057,360.55 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 10 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ 11 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย. 58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน 58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสองพี่น้อง ณ.ศาลาประชาคมบ้านสิ้ว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 10.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar farm) ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สร้างมูลค่าผลไม้ ตามแผนปรับโครงสร้างผลไม้ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2549 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคัดเกรดผลไม้เพื่อการส่งออกของจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2551 และการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ ตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาแก้ว ณ.หอประชุมหมู่ 6 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 10.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  กลุ่มเกษตรกรทำสวนฉมัน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 09.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 12 ณ วัดหนองอ้อ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นายชัยนันท์ บัวดำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด และได้ชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ.บ้านเกาะโตนด เลขที่ 12 ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เวลา 10.30 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 25 ณ วัดบางจะอ้าย อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 34 ณ.วัดเกาะลอย ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 3  ณ วัดแตงเม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ณ วัดพญาบน อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมาดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.45 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ  ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน  2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายจาก ท่านผู้ว่าราชการจันทบุรี ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ณ. หอประชุม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559 ณ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)                   

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามแนวทางพระราชดำริ ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองเซาเขาแก้วร่วมใจ จำกัด ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 ของสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 31 และกลุ่มที่ 38 ณ วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์  จำกัด กลุ่มที่ 14 ณ วัดเขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558  นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 32 ณ. บ้านประธานกลุ่มฯ ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว  จำกัด  ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 1 17 และกลุ่มที่ 36 ณ วัดแสลง ม.2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2558  โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 21 และกลุ่มที่ 24 ณ วัดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ของสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริม  สหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 12 ณ บ้านประธานกลุ่มฯ ม. 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าพบ นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี หารือเรื่องการส่งเสริมชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ณ ห้องทำงานนายกฯ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นางสาวสมศรี บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 26 ณ ศาลาประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 ณ วัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 18 และกลุ่มที่ 35 ณ วัดสิงห์ขรณ์คีรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการรับซื้อยางแผ่นดิบของสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ลังกา จำกัด ณ.วัดโพธิ์ลังกา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่ม/ฝ่ายฯ เพื่อติดตามเร่งรัดวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมเกษตรกรทั่วไป ผู้มีความประสงค์จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว โดยการให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการจัดตั้งสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม  3 ฝ่าย โซนบน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมาบไพพัฒนา จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)   

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 30 ณ วัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา  งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 25 ณ ศาลากลางหมู่บ้านคลองตาอิน ม. 9 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00น.ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลฯ เรื่องวิธีปฏิบัติทางสารสนเทศและอื่นๆ ของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเกวียนหัก จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดประชุมหารือการจัดงานกิจกรรม 100 ปีสหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00น. นายสำเริง ทองสง่า นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนขุนช่อง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 4 ณ วัดพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมหารือเกี่ยวกับสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้ ระหว่างสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ วัดทุ่งสะพาน ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสรรพรส ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสรรพรส ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 11 และกลุ่มที่ 15 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ม.7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 21 , 22 และกลุ่มที่ 23  ณ วัดโป่งแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด  กลุ่มที่ 3,20 และลุ่มที่ 27 ณ วัดท่าเขา ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบการเงินย้อนหลัง 2 ปี ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ณ ห้องประชุมที่ทำการกลุ่มฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 4,5 และกลุ่มที่ 19 ณ วัดหนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 4, 19 และกลุ่มที่ 20 ณ วัดโป่งแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 13 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ม.7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ณ วัดสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)   

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ประธานฯพร้อมด้วยคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการจัดรายการวิทยุ และติดตามผลงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 8 และ 22 ณ วัดคลองเจริญ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 1, 3 และกลุ่มที่ 35 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 6  มีสมาชิกจำนวน 128 คน ณ วัดเขาช่องโกรน ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2558  นายชัยวิทย์  บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ร่วมพิธีสักการะและสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  เป็นประธานโครงการฯ  ณ วัดหนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นายปรัชญา วันดี นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี วิทยากรบรรยายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นางอรเรณู ปิตุเดชะ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 21, 31 และกลุ่ม 34 ณ วัดคลองไพบูลย์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 25 ณ วัดตลองน้ำเค็ม ตำบลคลองน้ำเค็ม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 7 ณ.วัดคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 7 , 8 และกลุ่มที่ 16 ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด เข้าดูงานและเจรจาเชื่อมโยงเครือข่ายกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 23 และกลุ่มที่ 36 ณ วัดท่าอุดม ตำบล ตะเคียนทอง อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 17 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 13 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจของโครงการพระราชดำริคุ้งกระเบน ณ ห้องกะพงทอง (รายละเอียด)  

 
               วันที่  14  ตุลาคม  2558  นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ "นักการทูตปฏิบัติการ" กระทรวงการต่างประเทศ  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 2 และ 33 ณ วัดทุ่งตาอิน ตำบลพลวง อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสรรพรส จำกัด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 18 และกลุ่มที่ 27 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านคลองชม หมู่ 6 ตำบลจันทเขลม อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 15 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 17 และลุ่มที่ 19 ณ วัดจันทเขลม ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเสม็ดงาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาบายศรี ณ.ศาลากองทุนหมู่บ้านคลอง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๓ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค และนายชัยนันท์ บัวดำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  8  ตุลาคม  2558  นายชัยวิทย์  บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  8  ตุลาคม  2558  นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 โดยมี นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค และนายชัยนันท์ บัวดำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการและคณะกรรมการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคเกษตร โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้มารับบริจาคหนังสือจากห้องสมุดเทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปให้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ณ.ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่ กลุ่มเกษตรกรมาบไพ ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ 4  ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมส่ง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และนายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม2558  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตุการณ์ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบเงินบริจาค ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสลง ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด  ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอง  ณ วัดกลางเก่า (วัดตรอดนองกลาง) (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โซนบน) ณ สหกรณ์เคหสถานยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การสอนและชั้นวางหนังสือ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 30มิถุนายน 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกวียนหัก  ณ วัดคานรูด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดงาน"สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากรผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การสอนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากรผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 กันยายน 2558 นางธำรงค์ลักษณ์  นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะ นำเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ระดับภูมิภาค  ณ ร้านสหกรณ์ตราด จำกัด จังหวัดตราด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21- 22 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี  จำกัด ที่สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2559 (100 ปี การสหกรณ์ไทย)  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นาย วัฒนา  มัญชุนากร  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นวิทยากรอบรมให้สมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2558 ณ บ้านต้นไม้รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานนำส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรีร่วมโครงการฯ ณ วัดทุ่งเพล หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลำไยของสมาชิกนิคมฯ ที่สวนลำไยสมาชิกนิคมฯ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยมนมโค UHT ของกรมปศุสัตว์ ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด ร่วมกับที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก จำกัด ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นผู้แทนมอบกระปุกออมสินแพะ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสอยดาว ณ ห้องประชุมอำเภอสอยดาว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสหกรณ์ในโครงการตามพระราชดำริ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 ที่ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานกรรมการชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร จังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในพื้นที่เขตป่าสงวน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบกระปุกออมสินแพะ สมุดบันทึกรายจ่าย แผ่นบันทึกข้อมูลวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ หนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวกับการสหกรณ์ ชั้นวางหนังสือ และรองเท้าให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นกระบก  อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด พร้อมมอบกระปุกออมสินรูปแพะแก่นักเรียนบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ด้วย ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยเวฬุวัน จำกัด ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ในหัวข้อการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ภาคกลาง จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ สามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประเมินการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบประมาณ ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) พร้อมทั้งร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการฯ ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้นำเชิญท่านผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพแก่สถาบันเกษตรกร ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ประเมินผลการส่งเสริมการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปาล์มน้ำมันสู่เกษตรกรในภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี และตราด ครั้งที่ 1 ที่ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ส่วนท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิก) ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิก) ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพูดคุยในรายการ “ซีทีวีทอร์ก” สถานีโทรทัศน์ CTV จันทบุรี กับ คุณเฉลิมพรเทพ ศรัณยพัชร์ พิธีกรรายการ เกี่ยวกับการจัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” จันทบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว CTV จันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก และดูงานศูนย์เรียนรู้ ที่ ชุมชนบ้านจำรุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2558  ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประเมินผลการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด ณ โรงรมยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โซนบน) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดคลินิกสหกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป ตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี ณ วัดตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดความต้องการด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิล ลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์จันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for mum “ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชจังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พื้นที่อำเภอท่าใหม่) นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร กับ เกษตรกรตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี ในประเด็นปัญหาแรงงานงานคลาดแคลนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ รวมถึงปัญหาค่าจ้างแรงงานที่สูงด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 30 - 32 ประกอบด้วย สมาชิกฯ หมู่ที่ 3, 10 และ หมู่ที่ 13 ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาพริก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน (อำเภอสอยดาว) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ห้องกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีปสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของสหกรณ์ ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : ปั๊มน้ำมัน) ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม "ร่วมแรง ร่วมมือ ให้สะอาดสดใส สดชื่น" (Big Cleaning Day) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสรวิศิษฏ์สุวรรณจักร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาวจำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีจันทบุรี, สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางวังอีแอ่น จำกัด ที่ โรงอบ-รมยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางวังอีแอ่น จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2559 - 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 16.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพิธีสวนสนาม “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ วัดเขาแดง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 89 คน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนฯ ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำตะกาดเง้า  หมู่ที่ 1 (รุ่น2) ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ณ ห้องประชุมกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ที่บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “สุดยอดของดีเมืองจันท์...สีสันตะวันออก” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลำปาง โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 ภูมิภาค จันทบุรี – ลำปาง (รายละเอียด)  

 นางศศิธร  วิเศษ
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์
 : 0 3931 3517
โทรสาร :  0 3932 7262 ต่อ 7
E-mail : sasithorn@cpd.go.th


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/นิคมฯ/ฝ่าย

 

 แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนที่ตั้ง

แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
๑๔ ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ ต่อ ๗
 Email : cpd_chanthaburi@cpd.go.th