ขอต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี Chonburi Provincial Coopertive Offices
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
Profile สหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ คำรับรอง รายงานผล
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลกลางของสำนักงาน Out
ข้อมูลกลางของสำนักงาน In

Home
หน้าแรก
ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี
ปฏิทินสหกรณ์จังหวัด
ปฏิทินรถยนต์ราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Webboard (ถามตอบ)
SiteMap
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อ Webmaster

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บันทึกข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
สาระน่ารู้
รายงานการประชุม

บริการของเรา
อีเมล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ
คำถามที่พบบ่อย FAQ
ปรึกษาปัญหา IT
FAQ คำถามถึงผู้บริหาร
แบบสำรวจ
ระบบร้องเรียน
ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่ตั้งสหกรณ์
แผนที่ดาวเทียมชลบุรีqrcodeจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

joomla and drupal websites counter 


  
 
 

ที่

สหกรณ์

สถานะ

มาตรฐานปี 57

ผ/มผ เกรด คะแนน
1 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 0 C 84.68
2 สกก.เมืองชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.00
3 สกก.สามตำบลร่วมใจพัฒนา  จำกัด ดำเนินงาน 0 - -
4 สป.ชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 0 C 77.47
5 รส.มหาวิทยาลัยบูรพา  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
6 รส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 73.97
7 สอ.คอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 99.00
8 สอ.พยัคฆ์น้อย  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 91.28
9 สอ.กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 91.10
10 สอ.มณฑลทหารบกที่ 14  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
11 สอ. ร. 21 พัน 3 รอ.  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 92.53
12 สอ.สาธารณสุขชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.70
13 สอ.กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 91.13
14 สอ.ทหารเสือ  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.50
15 สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท.  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
16 สอ.ครูชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.00
17 สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.00
18 สอ.โรงเรียนตำรวจภูธร 2  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
19 สอ.โรงพยาบาลชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
20 สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย)  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
21 สอ.รามา ชูส์ อินดัสตรีส์  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 46.83
22 สอ.บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 95.10
23 สอ.อาปิโก ฟอร์จจิ้ง  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 95.02
24 สอ. ป. พัน 21 รอ.  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 99.70
25 สอ.บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.50
26 สอ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 91.55
27 สอ.สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็ก  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 98.87
28 สอ.อูซูอิ  จำกัด ดำเนินงาน 0 - -
29 สค.สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 92.05
30 สค.สยามแซ็กเซิล  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 93.67
31 สค.สยามอะไหล่  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 91.15
32 สบ.เดินรถเมืองชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 95.75
33 สบ.เดินรถชลบุรี - อ่างศิลา  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 92.38
34 สก.หมู่บ้านกรีนวิลล์บีช  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 66.53
35 สก.เคหสถานบ้านมั่นคงโชคดีพัฒนา  จำกัด ดำเนินงาน 0 - -
36 สก.หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชลบุรี  จำกัด เลิก(อยู่ระหว่างชำระบัญชี) 0 - -
37 สกก.บ้านบึง  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 50.18
38 สก.โคนมบ้านบึง  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
39 สกต. ธกส.ชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.54
40 สก.ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 98.15
41 สก.ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 92.13
42 สบ.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 74.50
43 สอ.บริษัทอาหารสยาม(มหาชน)  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 98.00
44 สบ.ศุภนิมิตบ้านบึงประชาร่วมใจ  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.77
45 สก.กสิกรรมวิถิมาบเอื้อง  จำกัด ดำเนินงาน 0 - -
46 สบ.พานทอง  จำกัด  ดำเนินงาน 0 C 81.60
47 สป.คุ้มครอง  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 93.88
48 สอ.ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 95.13
49 สอ.กลุ่มบริษัท อาปิโก  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.80
50 สอ.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 99.20
51 สอ.อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และ ดับบลิว ซี พี  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.40
52 สอ.เอชบีไอชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 91.52
53 สบ.ศุภนิมิตพานทอง  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 98.00
54 สบ.พันธมิตรแม่พิมพ์ไทย  จำกัด ดำเนินงาน 0 C 84.82
55 สกก.พนัสนิคม  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
56 สก.การปศุสัตว์ชลบุรี  จำกัด เลิก(อยู่ระหว่างชำระบัญชี) 0 - -
57 สค.พนัสนิคม  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 55.67
58 สบ.ศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.60
59 รส.กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
60 สอ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.00
61 สก.ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 0 C 85.42
62 สกก.บ่อทอง  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.20
63 สกย.อำเภอบ่อทอง  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.00
64 สกก.หนองใหญ่  จำกัด ดำเนินงาน 0 C 77.87
65 สก.ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.53
66 สกย.บ้านเขาซก  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.70
67 สกก.ศรีราชา  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 33.22
68 รส.ไทยออยล์  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 98.80
69 รส.พนักงานมิตซูบิชิมอเตอร์ส  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 86.45
70 สอ.ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยาร์ด  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.03
71 สอ.ไทยออยล์  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.95
72 สอ.พนักงานซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.00
73 สอ.พนักงานพีคิว เคมีคอลล์ (ประเทสไทย)  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.00
74 สอ.พนักงานไลอ้อน (ประเทศไทย) และในเครือ  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 100.00
75 สอ.มิตซูบิชิมอเตอร์ ประเทศไทย  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 98.70
76 สอ.พนักงานฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.90
77 สอ.สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 93.00
78 สอ.ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.08
79 สอ.ไทเท็กซ์ เอเชีย  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 91.00
80 สอ.ศรีราชาดอทคอม  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 90.36
81 สอ.พนักงาน บ.มัลติแบกซ์ (มหาชน)  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 95.05
82 สค.ศรีราชา  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.33
83 สก.เคหสถาน นาพุบ้านมั่นคง  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 67.78
84 สก.รถตู้ ตลาดพระพรหม เครือสหพัฒน์  จำกัด ดำเนินงาน 0 - -
85 สก.ที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี  จำกัด เลิก 0 - -
86 สก.หมู่บ้านแกรนด์พาร์ควิลล์  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 88.68
87 สอ.ครูเอกชนจังหวัดชลบุรี  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 86.88
88 สกก.บางละมุง  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 96.63
89 สก.เดินรถพัทยา  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.87
90 สบ.เดินรถบางละมุง  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.37
91 สก.เดินรถบ้านเกาะล้าน ดำเนินงาน 1 B 88.98
92 สบ.หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค 3 จำกัด ดำเนินงาน 0 F 66.48
93 สก.เรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 95.17
94 สก.แท็กซี่พัฒนาบ่อทอง  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.35
95 สบ.รวมใจหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค 4 เฟส 2  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 69.47
96 สก.เคหสถาน บ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 94.65
97 สก.แท็กซี่โลมา พัทยา  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 61.42
98 สบ.หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค 5  จำกัด ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 0 - -
99 สกก.สัตหีบ  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 97.83
100 สกก.ธรรมชาตวัดญาณฯ  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 95.58
101 สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 99.75
102 สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 99.75
103 สอ.นาวิกโยธิน  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 99.75
104 สอ.กรมสรรพาวุธทหารเรือ  จำกัด ดำเนินงาน 1 A 98.45
105 สก.เดินรถสัตหีบ  จำกัด ดำเนินงาน 1 B 90.52
106 สบ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  จำกัด ดำเนินงาน 0 F 51.90
107 สก.เฉลิมพระเกียรติ อบต.พลูตาหลวง  จำกัด เลิก(อยู่ระหว่างชำระบัญชี) 0 - -
108 สบ.เกาะสีชัง  จำกัด ดำเนินงาน 0 - -
109 สบ.จังหวัดชลบุรี จำกัด (ตั้งปี 57) ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 0 - -
110 สอ.พนักงาน บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด (ตั้งปี 57) ดำเนินงาน 0 - -
111 สหกรณ์แปซิฟิค รับเบอร์ เวิร์คส์ จำกัด (ตั้งปี 57) ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 0 - -
      79     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0 3846 7254  ต่อ 12 โทรสาร 0 3846 7254 ต่อ 18 อีเมล์
cpd_chonburi@cpd.go.th