.:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ::.
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม จกบ.
ผลดำเนินงานตามคำรับรอง
Webboard
รายงานประจำปี
SWOT

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
แนวทางการปฏิบัติงาน
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ พ.ศ.2511
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประมวล ระเบียบ คำสั่ง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม Link สหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบรายงานต่างๆ
ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์สหกรณ์
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานความเสียหายจากอุทกภัย
แผนที่ประเทศไทย
สารบัญเว็บไซต์ไทย
ฟังวิทยุออนไลน์
แบบสอบถาม
  
 
 
:: xxx :::: "ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า %%%......... เชิญรับฟังวิทยุรายการ "สหกรณ์สัมพันธ์" ทางสถานีวิทยุ 1 ป.ณ.FM 99 เมกกะเฮิร์ซ ทุกวันอังคาร เวลา 7.30 - 8.00 น.......... :::: xxx ::

 


 

 

 


 ประกาศสอบราคา

  ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (30/12/57)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ / รายละเอียด (12/12/57)
  ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (26/11/57)
  ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (11/11/57)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (07/11/57)
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (04/11/57)
  ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาด (03/11/57)
  ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (03/11/57)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (20/10/57) 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (16/10/57)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาด (14/10/57)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (14/10/57)รับสมัครพนักงานราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ / เอกสารที่ต้องนำมารายงานตัว 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่2  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (2/9/57)  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ / เอกสารแนบท้ายประกาศ (27/8/57)    นายสมปอง  อินทร์ทอง  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ ธ.ก.ส.อุดรธานี  จำกัด (สกต.อุดรธานี จำกัด) เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2558  โดยมี นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   นายพยอม  สวัสดี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  นายปัญญา  กุลจันทะ  ประธานกรรมการสหกรณ์  และนางณัฐฐาภร  ตาราช  ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สกต.อุดรธานี  จำกัด ให้การต้อนรับ  อ่านต่อ...
   นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้แก่ครู/บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสถานศึกษาเป้าหมาย  จำนวน 80 ราย  วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการทำงาน  ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558  ณ  โรงแรมแกรนด์นาคา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  อ่านต่อ...
    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558  นายณรงค์  พลละเอียด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในการเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี 2558"  ณ  โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์     กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการสหกรณ์นักเรียน  อ่านต่อ...
    นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติมาร่วมโครงการปฏิรูประบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย เลิกใช้สารพิษ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ชาวนาไทยมั่งคั่ง สังคมไทยยั่งยืน วันที่ 19 พ.ค. 58 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด อ.บ้านผือ วันที่ 20 พ.ค. 58 ณ หอประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพ็ญ จำกัด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี อ่านต่อ...
   21 พฤษภาคม 2558 นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายเดชา  ธาราพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี  ณ  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายอดุลย์  จันทรปุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี อ่านต่อ...
   

วันที่  12  เมษายน  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมสืบสานประเพณีไทยม่วนซื่นสงกรานต์ สนุกสนานเบิกบานชื่นใจ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด   อ่านต่อ...

   โครงการสัมมนา "พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์นอกภาคเกษตร"  ปีงบประมาณ 2558  ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  โดย นายสุพจ  สกุลแก้ว  อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และมีการแบ่งกลุ่มทำ workshop ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานในธุรกิจการเงินของสหกรณ์  อ่านต่อ...
   8  เม.ย. 58  ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี  รดน้ำขอพรท่านสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์  2558   อ่านต่อ...
 

1 เมษายน 2558  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีจับมือเดลินิวส์ ใช้คูปองส่วนลดสนับสนุนสินค้าสหกรณ์   ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และขบวนการสหกรณ์ในด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการผลิต การตลาด และการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์  อ่านต่อ...

 

20 มีนาคม  2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เชียงพิณ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ สำหรับประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  โดยนายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เป็นวิทยากรในการบรรยาย  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เชียงพิณ จำกัด  อ่านต่อ ...

  10 มีนาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ให้กับบุคลากรภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชน  ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  100  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าของสหกรณ์และการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ตามคู่มือการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์   อ่านต่อ...
    2  มีนาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการแปรรูปยางพารา  มีผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  อ่านต่อ...
   17 กุมภาพันธ์  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการลดต้นทุนทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ  จำกัด  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ NANNS  SEIDEL  FOUNDATION  ประเทศเยอรมันนี  เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์  การทำอาหารเป็ด อาหารปลา และสารไล่แมลง อ่านต่อ...
   28  มกราคม  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  นำทีมร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ พร้อมออกหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งและดำเนินงานสหกรณ์  ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 3  ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  ตำบลหัวนาคำ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี   อ่านต่อ...   
   21  มกราคม  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี    ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่สมาชิกสหกรณ์และผู้สนใจในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ครั้งที่  2  ปีงบประมาร  2558  ณ  โรงเรียนบ้านม่วงดง   อ่านต่อ...
  20 มกราคม 2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้ นายนิคม  สีดาคำ   และนายสมชาติ  แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์  เป็นวิทยากรบรรยายการส่งเสริมเกษตรแนวใหม่ 1 ไร่ 1 แสน และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดแห้งและชนิดน้ำ  แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี  จำนวน  200  คน  อ่านต่อ...
   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง 99 ปี สหกรณ์ไทย และฉลองครบรอบ 40 ปี สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ  จำกัด โดยมีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ  จำกัด  ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานในเขตอำเภอเพ็ญ เข้าร่วมงานในครั้งนี้  พร้อมทั้งการออกร้านแสดงสินค้า  กิจกรรม  นิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
   17 ธ.ค. 57  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมือง จัดตลาดเกษตรกร (Co opMarket) ที่บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดย นายรักสกุล สุริโย  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เปิดประธาน  เปิดจำหน่ายทุกวันพุธและพฤหัสบดี  อ่านต่อ...  
   นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย นายอกนิษฐ์  กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจรของสมาชิกสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด อ่านต่อ...

                                                                                  ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง>>>


 เทปออกอากาศรายการโทรทัศน์
 ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

Website counter