.:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ::.
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนงบประมาณ
ผลดำเนินงานตามคำรับรอง
Webboard
รายงานประจำปี
SWOT
ฐานข้อมูลกลุ่มงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
แนวทางการปฏิบัติงาน
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มอาชีพ
การจัดตั้งสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ พ.ศ.2511
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประมวล ระเบียบ คำสั่ง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม Link สหกรณ์

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์สหกรณ์
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานความเสียหายจากอุทกภัย
แผนที่ประเทศไทย
สารบัญเว็บไซต์ไทย
ฟังวิทยุออนไลน์
แบบสอบถาม
  
 
 
:: xxx :::: "ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า %%%......... เชิญรับฟังวิทยุรายการ "สหกรณ์สัมพันธ์" ทางสถานีวิทยุ 1 ป.ณ.FM 99 เมกกะเฮิร์ซ ทุกวันอังคาร เวลา 7.30 - 8.00 น.......... :::: xxx ::

 


 

 

 


 ประกาศสอบราคา

  ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (30/12/57)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ / รายละเอียด (12/12/57)
  ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (26/11/57)
  ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (11/11/57)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (07/11/57)
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (04/11/57)
  ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาด (03/11/57)
  ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (03/11/57)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (20/10/57) 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (16/10/57)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาด (14/10/57)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (14/10/57)รับสมัครพนักงานราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ / เอกสารที่ต้องนำมารายงานตัว 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่2  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (2/9/57)  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ / เอกสารแนบท้ายประกาศ (27/8/57)    17 กุมภาพันธ์  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการลดต้นทุนทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ  จำกัด  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ NANNS  SEIDEL  FOUNDATION  ประเทศเยอรมันนี  เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์  การทำอาหารเป็ด อาหารปลา และสารไล่แมลง อ่านต่อ...
   28  มกราคม  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  นำทีมร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ พร้อมออกหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งและดำเนินงานสหกรณ์  ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 3  ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  ตำบลหัวนาคำ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี   อ่านต่อ...   
   21  มกราคม  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี    ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่สมาชิกสหกรณ์และผู้สนใจในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ครั้งที่  2  ปีงบประมาร  2558  ณ  โรงเรียนบ้านม่วงดง   อ่านต่อ...
  20 มกราคม 2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้ นายนิคม  สีดาคำ   และนายสมชาติ  แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์  เป็นวิทยากรบรรยายการส่งเสริมเกษตรแนวใหม่ 1 ไร่ 1 แสน และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดแห้งและชนิดน้ำ  แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี  จำนวน  200  คน  อ่านต่อ...
   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง 99 ปี สหกรณ์ไทย และฉลองครบรอบ 40 ปี สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ  จำกัด โดยมีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ  จำกัด  ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานในเขตอำเภอเพ็ญ เข้าร่วมงานในครั้งนี้  พร้อมทั้งการออกร้านแสดงสินค้า  กิจกรรม  นิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
   17 ธ.ค. 57  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมือง จัดตลาดเกษตรกร (Co opMarket) ที่บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดย นายรักสกุล สุริโย  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เปิดประธาน  เปิดจำหน่ายทุกวันพุธและพฤหัสบดี  อ่านต่อ...  
   นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย นายอกนิษฐ์  กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจรของสมาชิกสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด อ่านต่อ...
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตรจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557  ณ  โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท  อ.เมือง จ.อุดรธานี เจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคเกษตรเข้ารับการอบรม จาก 20 อำเภอ รวม 150 คน  อ่านต่อ...
 

 19 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  จัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 ความดี โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้  อุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตอำเภอน้ำโสม นายูง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...

   

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557  เวลา 8.00 น. 
ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ
อ่านต่อ...

   นายณรงค์   พลละเอียด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สหกรณ์แฟร์ คืนความสู่ประชาชน ครั้งที่ 2"  ณ  ลานสนามทุ่งศรีเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2557  อ่านต่อ...
  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมกับชมรมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เพื่อหารือร่วมกัน  มีประเด็นสำคัญและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้   
อ่านต่อ...

                                                                                  ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง>>>


 เทปออกอากาศรายการโทรทัศน์
 ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

Website counter