สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร 0-3742-5037 แฟกส์ 0-3742-5037 E-mail : cpd_sakaeo@cpd.go.th Website : http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakao

นายปราโมทย์ เนตรสว่าง
เขตตรวจราชการกรมฯ เขต 3,9
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
User name
Pass word

จำนวนผู้เข้าชม 172,391 ครั้ง
เริ่มเก็บสถิติ 13 มีนาคม 2558
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ขอพรปีใหม่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ขอพรปีใหม่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว


                 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วรับมอบกระเช้าของขวัญ และ อวยพรปีใหม่ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้วจำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว           

ข่าวโดย : มนตรี วงค์สุรินทร์
ภาพโดย : มนตรี วงค์สุรินทร์
จำนวนผู้ชมหน้านี้ : 1099 ราย


นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดเว็บไซต์


รางวัล ขับเคลื่อนค่านิยมกรมฯดีเด่น


รางวัล อันดับ 5
จังหวัดที่มีผิดนัดชำระหนี้น้อย


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3742-5037 โทรสาร. 0-3742-5037 E-mail : Website : http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakao