ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
     Please wait..........
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ประวัติของศูนย์
ข้อมูล/สารสนเทศฯ
ข้อมูลด้านวิทยากร
จรรยาบรรณฯ

ข้อมูลองค์กร
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือบรรยายในการฝึกอบรม
ความต้องการฝึกอบรม
ระเบียบการฝึกอบรมฯ
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ผังเว็บไซด์
ห้องประชุม
เว็บบอร์ด

ข้อมูลสำนักงาน
แผนงาน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน(กราฟ)
ผลการดำเนินการฯ
การจัดการองค์ความรู้

หน่วยงานกรมส่งเสริมฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตร
นิคมสหกรณ์
ศส.1-20
web mail

เรื่องทั่วไป
หนังสือพิมพ์
รายการทีวี
ตรวจสลากฯ
สถานที่ท่องเที่ยว
ยื่นเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

จำนวนผู้เข้าชม


 

1.ชื่อ - นามสกุล     นายพนม    ปีเจริญ

2.ตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร

3.สถานที่ทำงาน   บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด

โทรศัพท์ที่ทำงาน   02-6452424