ที่ ชื่อสหกรณ์ สถานะสหกรณ์ วันสิ้นปีทางบัญชี วันที่จดทะเบียน เลขทะเบียนสหกรณ์ ประเภท ที่อยู่ หมู่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสทางไกล โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ เว็บไซต์ ผู้ชำระบัญชี
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 4/7/2007 0:00 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1     สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 2 6718521 02 6718521 - -  
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยองเพียว จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 19-ก.ย.-49 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '19 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 14     รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900            
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ ซินิเมจ แมคแคนิคอล จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 25-ก.พ.-48 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '12/3 - 134 ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 2 7342041-5 02 7342046 - -  
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด ดำเนินการ 30-พ.ย. 29-ก.ย.-48 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1339     ประชาราษฎร์ บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 5870198 ต่อ 205,255 02 5874767 - -  
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ บางกอกอีเกิลวิง จำกัด ดำเนินการ 31-พ.ค. 28-มิ.ย.-47 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '67/14 5   เชื่อมสัมพันธ์ โคกแฝก หนองจอก กทม. 10530 2 5431768 - - -  
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ ยู เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด ยังไม่เริ่มดำเนินการ 31-ธ.ค. 20/12/2007 0:00 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '36/83 อาคาร พี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24   21 อโศก คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110 2 6641701 ต่อ 212 - - -  
10 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน พนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 7-ธ.ค.-48 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '63     พระรามเก้า ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10310 2 2022028 02 2022115 02 2022028 - -  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอเซียไทยโปรดั๊ก จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-ก.พ.-49 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2904   101 ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 2 3760405 02 3760363 - -  
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์เคมีอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการ 30-เม.ย. 27-ส.ค.-46 อ.012646 สหกรณ์ออมทรัพย์ '406 - - รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10320 2 2762700 ต่อ 128 02 2763100 - -  
13 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 3-มี.ค.-48 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '63 อาคาร 2 ชั้น 16   ทวีมิตร พระรามเก้า ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10310 2 6104888 ต่อ 846 - - -  
14 สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการ 31-ต.ค. 9-เม.ย.-46 อ.006446 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1858 กม.4     บางนา - ตราด บางนา บางนา กทม. 10260 2 3383333 ต่อ 1135 02 3120323 - -  
15 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย จำกัด ยังไม่เริ่มดำเนินการ 31-ธ.ค. 20/12/2007 0:00 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '63 4   ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520   02-1705257,081-75427 - - -  
16 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเดินรถโดยสาร ขสมก. จำกัด ดำเนินการ 31-มี.ค. 29-ธ.ค.-46 อ.019746 สหกรณ์ออมทรัพย์ '137-141     สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 2 6712872 - - -  
17 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท แดนซ์แมน แอนด์ บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-ต.ค.-47 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '108/2 4   ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520 2 3260275 02 3260165 - -  
18 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 14-มิ.ย.-49 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '121/17-20 อาคาร อาร์ เอส     รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 2 6413500-79 ต่อ 6107 02 6413593 - -  
19 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 18-ส.ค.-49 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '444     ท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 2 2695493 - - -  
20 สหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-ก.พ.-48 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '97 9 - วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5336393 ต่อ 136 02 5336480 - -  
21 สหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟฟ้าบีทีเอส จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 16-มี.ค.-50 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1000     พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กทม. 10900 2 6177300 02 6177300 - -  
22 สหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟฟ้ามหานคร จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 10/8/2007 0:00 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '175     พระรามเก้ว ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10320 2 6122444 ต่อ 325 02 6122440 - -  
23 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง  จำกัด ดำเนินการ 31-ก.ค. 30-ก.ค.-46 อ.011746 สหกรณ์ออมทรัพย์ '303 3   แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210   025511052-62        
24 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด ดำเนินการ 28-ก.พ. 23-ก.พ.-50 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '99 - - พระรามเก้า ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10320 2 2029999 02 2488018 - -  
25 สหกรณ์ออมทรัพย์แอนเซลล์ จำกัด ดำเนินการ 30-มิ.ย. 31/3/2005 0:00 1.02E+12 สหกรณ์ออมทรัพย์ '110 4   ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520 2 3260660-69 ต่อ138 02 3260660-69 ต่อ 138 - -  
27 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 5-พ.ย.-24 กสก.35/2524 สหกรณ์ออมทรัพย์ '127 อาคาร 2 ชั้นล่างอาคารจอดรถ 10 ชั้น กองบัญชาการทหารสูงสุด 3   แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 2 5756340-1 02 5756340 - -  
28 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ 31-มี.ค. 1-ก.ย.-15 22/11810 สหกรณ์ออมทรัพย์ '701/29-33     วงศ์สว่าง บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 9108911 02 5876637 02 9108920 - -  
48 สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.ส.ม.ท. จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 7-ก.ค.-26 กพธ.61/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '63/1     พระรามเก้า ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10310 2 2016349 02 2016293 - -  
49 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 26-ก.พ.-24 กพธ.18/2524 สหกรณ์ออมทรัพย์ '555     วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5372114 02 5372112      
50 สหกรณ์ออมทรัพย์ ศวพท. จำกัด ดำเนินการ 30-พ.ย. 17-ส.ค.-25 กพธ.61/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '175   ตรีมิตร พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กทม. 10110 2 7123586 02 3901091      
51 สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.บอย. จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 20-ต.ค.-29 สทส(อ)79/2529 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ     พหลโยธิน ตลาดบางเขน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5338219 02 5338219 - -  
52 สหกรณ์ออมทรัพย์17 รามอินทรา จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 1-ต.ค.-28 สทส(อ)24/2528 สหกรณ์ออมทรัพย์ '17 ถ.รามอินทรา ม.4       อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10210   25520439 29717435      
53 สหกรณ์ออมทรัพย์กทม. จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 8-ต.ค.-19 กพธ.70/2519 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'ชั้นล่างอาคารสำนักงานการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี       ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 2 2460304 02 2452093 - -  
54 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด ดำเนินการ 30-มิ.ย. 12-พ.ย.-36 อ.025736 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1032     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 2725753 02 272 5353 02 2726142 - -  
55 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการลาดตระเวนทางอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 4-เม.ย.-27 กพธ.16/2527 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171 กรมการลาดตระเวนทางอากาศ     พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กทม. 10220 2 5346608 02 5346608 - -  
56 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 29-มี.ค.-26 กพธ.40/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กรมการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 171     พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กทม. 10220 2 5324513 - -    
57 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 19-ม.ค.-26 กพธ.8/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171     พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5233341 02 5233341 - -  
58 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-ส.ค.-32 อ.011532 สหกรณ์ออมทรัพย์ '44/57     รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10221 2 9729669 02 9729669 - -  
59 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 11-ก.ย.-24 กพธ.66/2524 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5792789 02 9792790 - -  
60 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-ก.ย.-21 กพธ.45/2521 สหกรณ์ออมทรัพย์ '61 - - พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5799774 02 5797070 - -  
61 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 19-ม.ค.-26 กพธ.7/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171 10   พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5236151 02 5133060 - -  
62 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแพทย์ทหารอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 20-ก.ค.-26 กพธ สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กรมแพทย์ทหารอากาศ 171 2   พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กทม. 10220 2 5233413 02 5236151 - -  
63 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 11-ก.พ.-26 กพธ.15/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171     พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5312115 02 5312115 - -  
64 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-พ.ค.-19 กพธ.32/2519 สหกรณ์ออมทรัพย์ '50 เกษตรกลางบางเขน     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 9405089 02 9405089 - -  
65 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 6-ม.ค.-31 สทส(อ)2/2531 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2398/80 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก       เสนานิคม จตุจักร กทม. 10900 2 9401941 02 9401941 - -  
66 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 20-พ.ย.-13 108/11549 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2143/1     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5790885 025795038 025798699 02 5790299 025810868 savco_op@doae.go.th savco_op.doae.go.th  
67 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 6-ก.ย.-27 กพธ.51/2527 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 171 10 - พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 1551000 ต่อ 31712 02 5237600 - -  
68 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 25-มิ.ย.-25 กพธ.41/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กรมสวัสดิการทหารอากาศ     พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 1551495 02 1551516 - -  
69 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสื่อสารทหารอากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 23-ส.ค.-25 กพธ.63/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171 10 - พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10220 2 5236955 02 5236955 - -  
70 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ดำเนินการ 30-เม.ย. 19-ม.ค.-33 อ.000433 สหกรณ์ออมทรัพย์ '4353     สุขุมวิท บางนา พระโขนง กทม. 10260 2 7445686 02 7445686 - -  
71 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 10-ก.ย.-12 99/11313 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(ชั้น 1) ถ.มิตรไมตรี       ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 2 2479810-2 02 2321412 - -  
72 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-ธ.ค.-34 อ.025534 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1 - พรีเมียร์ ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250 2 3011192-94 02 7482072 - -  
73 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดำเนินการ 30-ก.ย. 10-มิ.ย.-26 กพธ.55/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กองบัญชาการกองทัพอากาศ 171 10   พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210   ############## 025233831 กด 25      
74 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 15-ก.ค.-45 อ.026545 สหกรณ์ออมทรัพย์ '88 3 - วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210 2 5218266-75 ต่อ 836 , 803 , 829 - - -  
75 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจภูธร1 จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 1-ธ.ค.-19 กพธ.87/2519 สหกรณ์ออมทรัพย์ '29/3     วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5378587-97 ต่อ 207 - - -  
76 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการทหารสูงสุด จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 23-ธ.ค.-25 กพธ.98/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2218 กรมยุทธบริการ     กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 5853592 02 5857317 02 5853592 - -  
77 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน6 จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 5-ธ.ค.-28 สทส(อ)40/2528 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171     พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5346000 ต่อ 3-2618 02 5318819 - -  
78 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด ดำเนินการ 31-ต.ค. 13-ต.ค.-22 กพธ.75/2522 สหกรณ์ออมทรัพย์ '100 7   รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10210 2 9730726 02 973076 - -  
79 สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 12-ธ.ค.-31 อ.011431 สหกรณ์ออมทรัพย์ '286     รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 2 3692522 02 3692522 - -  
80 สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 17-ส.ค.-20 กพธ.34/2520 สหกรณ์ออมทรัพย์ '905 - - นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 2 3740411 02 3773501 02 3751938 - -  
81 สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 30-เม.ย.-25 กพธ.27/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 9401209 02 5612984 - -  
82 สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 17-ก.ย.-30 สทส(อ)121/2530 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'อาคารสโมรสร ชั้น 2 - - วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5351490 02 5351885 - -  
83 สหกรณ์ออมทรัพย์การบินกรุงเทพ จำกัด ดำเนินการ 31-มี.ค. 18-ก.ย.-44 อ.036444 สหกรณ์ออมทรัพย์ '99 14   วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม. 10900 2 2655520 02 2655500 napaporn@bangkokair.com -  
84 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 11-ก.ย.-23 กพธ.78/2523 สหกรณ์ออมทรัพย์ '72 - - แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210 2 5518930-3 02 5216296 - -  
85 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 1-ต.ค.-12 100/11339 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'การสื่อสารแห่งประเทศไทย 99 - - แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10009 2 5064344 02 5064344 ต่อ 125 - -  
86 สหกรณ์ออมทรัพย์กุลธรเคอร์บี้ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 18-ม.ค.-45 อ.004145 สหกรณ์ออมทรัพย์ '44/1     ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520 2 3260831-7 ต่อ 192,210 02 3260837 - -  
87 สหกรณ์ออมทรัพย์ขส.ทอ. จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 26-ต.ค.-25 กพธ.79/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171 10 - พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10220 2 5320531 02 5320531 - -  
88 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 23-ส.ค.-09 79/11236 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2003/61 - - พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 9412391 02 9412391 - -  
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 29-ก.ค.-20 กพธ.31/2520 สหกรณ์ออมทรัพย์ '51     รัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กทม. 10900 2 5128237 02 5128237 - -  
90 สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 1-เม.ย.-25 กพธ.18/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '66 - 97/1 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กทม. 10260 2 3112131 ต่อ 7122 02 7426511 - -  
91 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 17-มี.ค.-38 อ.006238 สหกรณ์ออมทรัพย์ '133   49 สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110 2 3928839 02 3911290 - -  
92 สหกรณ์ออมทรัพย์จตุจักร จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 22-ก.พ.-44 อ.004744 สหกรณ์ออมทรัพย์ '3/71     วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 6177244 ต่อ 455 - - -  
93 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 30-ธ.ค.-20 กพธ.52/2520 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2249 อาคาร 20     ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310 2 9324635 02 5306237 - -  
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ซีคอนสแควร์ จำกัด ดำเนินการ 30-มิ.ย. 2-ก.พ.-44 อ.003444 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'อาคารซีคอนสแควร์ ชั้น 5 เลขที่ 55     ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250 - - - - -  
95 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 5-มิ.ย.-40 อ.009440 สหกรณ์ออมทรัพย์ '222 9 - วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5139896 ต่อ 126 02 5134670 - -  
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 22-ต.ค.-23 กพธ.82/2523 สหกรณ์ออมทรัพย์ '62 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 2 2292216 02 6545649 - -  
97 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองบัญชาการศึกษา  จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 25-ก.ย.-20 กพธ.18/2520 สหกรณ์ออมทรัพย์ '100 6   วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5139362-71 ต่อ 2032 02 5133060 - -  
98 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 13-ต.ค.-22 กพธ.76/2522 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กองปราบปราม     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 9393758 02 9393346 - -  
99 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจป่าไม้ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 1-ธ.ค.-19 กพธ.86/2519 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กองกำกับการตำรวจป่าไม้     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5614812-7 /268 0 2279 1512 - -  
100 สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 29-พ.ค.-43 อ.011443 สหกรณ์ออมทรัพย์ '252/300 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1ชั้น24     รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10320 2 6932122 02 693 2100 ต่อ 3736 02 6932122 - -  
101 สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 17-ธ.ค.-35 อ.025735 สหกรณ์ออมทรัพย์ '10/1295 6   นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10240 2 7336742 02 7335843 - -  
102 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 14-เม.ย.-25 กพธ.24/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '89/2     แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 2 5749362-3 02 5749364 - -  
103 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปังฟอร์ม จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 19-ธ.ค.-44 อ.046844 สหกรณ์ออมทรัพย์ '218 การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง - - - ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520 2 7394339 02 7394371 - -  
104 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-พ.ย.-22 กพธ.82/2522 สหกรณ์ออมทรัพย์ '548     สรรพาวุธ บางนา บางนา กทม. 10260 2 7449330-1 27449331 - -  
105 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 14-ก.ค.-41 อ.010341 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1518/5     ประชาราษฎร์สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800   0 2913 2111 ต่อ 2513   - -  
106 สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร จำกัด ดำเนินการ 30-มิ.ย. 13-พ.ค.-36 อ.008536 สหกรณ์ออมทรัพย์ '499 3   วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 9532244 ต่อ 23408 02 9530248 - -  
107 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 1-มี.ค.-32 อ.003332 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'ชั้นใต้ดิน อาคาร 5 เลขที่ 89/2 3   แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 2 5757891-3 02 5757890 totus@tot.co.th -  
108 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ดำเนินการ 30-มิ.ย. 17-มิ.ย.-29 สทส(อ)50/2529 สหกรณ์ออมทรัพย์ '504/12   12 โชคชัย 4 วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310 2 5141495 02 9333087 - -  
109 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บีส เอ อี ไอ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 23-พ.ค.-26 กพธ.48/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '137     ร่มเกล้า - ลาดกระบัง กทม. 10520 2 3609360-6 ต่อสหกรณ์ 02 3609382-3 - -  
110 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทฮานา จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 8-เม.ย.-42 อ.005942 สหกรณ์ออมทรัพย์ '10/4 ช 3   วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210 2 5214935-9 ต่อ 192 02 5511299 - -  
111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 12-ม.ค.-16 กพธ.2/2516 สหกรณ์ออมทรัพย์ '400 - - ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 2 5039491-2 02 5039492 - -  
112 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 19-ธ.ค.-37 อ.063337 สหกรณ์ออมทรัพย์ '200 ถ.งามวงศ์วาน       ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900   0 2590 5400 25920503      
113 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด ดำเนินการ 30-มิ.ย. 15-ต.ค.-44 อ.037644 สหกรณ์ออมทรัพย์ '323 6     ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 2 8338000 ต่อ 80556 02 8338034 - -  
114 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 12-ธ.ค.-26 กพธ.107/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '79 1 - งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 9410131 02 5795101 - -  
115 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด ดำเนินการ 30-ส.ค. 15-ส.ค.-45 อ.029545 สหกรณ์ออมทรัพย์ '96 3   วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210 2 5522446 - - -  
116 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 4-ก.ค.-31 อ.002431 สหกรณ์ออมทรัพย์ '416     รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 2 3740251 - 60 ต่อ 146-147 02 3742115 - -  
117 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-ธ.ค.-23 กพธ.97/2523 สหกรณ์ออมทรัพย์ '3000     พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กทม. 10900 2 2423578-80 02 2423578 - -  
118 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 27-ก.ค.-22 กพธ.54/2522 สหกรณ์ออมทรัพย์ '9     รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5442040-8 02 9377697 sebssc@scb.co.th -  
119 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือบริษัทไทยแอร์พอร์ตส์กราวด์เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 19-ม.ค.-39 อ.002439 สหกรณ์ออมทรัพย์ '222 อาคารคลังสินค้าที่ 1 ท่าอากาศยานกรุงเทพ 10 - วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 9778884-5 02 9778884-5 - -  
120 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 15-พ.ค.-29 สทส(อ)38/2529 สหกรณ์ออมทรัพย์ '11/1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 4 - - บางชัน มีนบุรี กทม. 10510 2 9199841 02 9199841 - -  
121 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 16-ม.ค.-19 กพธ.7/2519 สหกรณ์ออมทรัพย์ '59/39-40   ทรงสะอาด วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5136160 - - -  
122 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 12-ก.พ.-35 อ.002635 สหกรณ์ออมทรัพย์ '999     กำแพงเพชร 2 จตุจักร จตุจักร กทม. 10900 2 9362341 02 9362341 - -  
123 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์(ไทย) จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 1-ต.ค.-19 กพธ.68/2519 สหกรณ์ออมทรัพย์ '123 ชั้น 24 อาคารซันทาวเวอร์-บี     วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 6127256-7 02 6127257 - -  
124 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 14-ต.ค.-24 กพธ.70/2524 สหกรณ์ออมทรัพย์ '99 ชั้น 6 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์   42 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110 2 3671417-9 23916266 RATINUN@BJC.CO.TH -  
125 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทสยามแอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินการ 31-มี.ค. 15-ม.ค.-45 อ.001045 สหกรณ์ออมทรัพย์ '401,403     ประดิษฐมนูธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310 2 7913000 ต่อ 2025 02 7913035 - -  
126 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเอ.ที.พี.อินดัสตรี จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 24-ก.พ.-36 อ.004336 สหกรณ์ออมทรัพย์ '911 - - รามคำแหง สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250 2 3147135 02 3183460 - -  
127 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 20-ก.พ.-27 กพธ.11/2527 สหกรณ์ออมทรัพย์ '184     พระรามสี่ คลองเตยเหนือ คลองเตย กทม. 10110 2 2291174 02 2521741 - -  
128 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 1-ต.ค.-33 อ.013033 สหกรณ์ออมทรัพย์ '8/186 - อมรพันธ์ 8 สวนสยาม - คันนายาว กทม. 10230 2 9199025 02 9199025 - -  
129 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเร็นโทคิล จำกัด ดำเนินการ 30-เม.ย. 9-พ.ค.-38 อ.016638 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1000/9 อาคารพีบีทาวเวอร์   71 สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110 2 7132001 ต่อ 151 02 7132019 - -  
130 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-ม.ค.-29 สทส(อ)7/2529 สหกรณ์ออมทรัพย์ '879     กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 5850901-15 ต่อ 179 02 5872338 - -  
131 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแอมเวย์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 7-ก.พ.-39 อ.004439 สหกรณ์ออมทรัพย์ '52/183     รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 2 7138000 (คุณจอย) 02 7351206 - -  
132 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 4-ม.ค.-39 อ.000939 สหกรณ์ออมทรัพย์ '348     รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 2 3511080 0 2398 4625 - -  
133 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-ต.ค.-22 กพธ.72/2522 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1518 ถ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิศวะ     พิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 5858541-9 ต่อ 1145,1147 02 5869592 - -  
134 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 8/9/1982 0:00 กพธ.70/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '3 2     ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520 2 3264546 02 3264546 - -  
135 สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒน์กล จำกัด ดำเนินการ 31/09 1-ก.พ.-39 อ.002639 สหกรณ์ออมทรัพย์ '20/14-15 10 103 สุขุมวิท หนองบอน ประเวศ กทม. 10260 2 3281032 - 49 ต่อ 719 02 3281058 - -  
136 สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนานาฬิกา จำกัด ดำเนินการ 31-ส.ค. 13-พ.ย.-38 อ.050038 สหกรณ์ออมทรัพย์ '46-48   20 มิถุนา (แยก3) สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10320 2 2748366 - 9 ต่อสหกรณ์ 02 2748360 ส่งสหกรณ์ - -  
137 สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชน จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 1-ต.ค.-39 อ.030639 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2044/31-33     เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310 2 7180911 - - -  
138 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 11-ม.ค.-31 สทส(อ)5/2531 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   - พระราม 4 คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 2 3503500ต่อ 1967 - - -  
139 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกริก จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-ม.ค.-35 อ.001735 สหกรณ์ออมทรัพย์ '43/1111     รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220 2 5523502 ต่อ 441 02 5523502 ต่อ 441 - -  
140 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 6-ม.ค.-02 23/10889 สหกรณ์ออมทรัพย์ '50 อาคาร มก. 36 ปี 3   พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5795561-64 02 5797521 ku.scco@ku.oc.th -  
141 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 3-ก.พ.-29 สทส(อ)10/2529 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4     ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 2 9547380 02 9547380 - -  
142 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 2-ม.ค.-11 89/11285 สหกรณ์ออมทรัพย์ '114   23 สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110 2 2580227 02 2591474 02 2615703 swutccmail@swutcc.co.th www.swutcc.co.th  
143 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 24-มี.ค.-26 กพธ.37/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '126/1     วิภาวดีรังสิต ดินแดง ห้วยขวาง กทม. 10320 2 6976579 02 6976579 - -  
144 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 10-ก.พ.-36 อ.003336 สหกรณ์ออมทรัพย์ '682       หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 2 3004543 ต่อ 63 - - -  
145 สหกรณ์ออมทรัพย์มาโก้ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-ต.ค.-41 อ.014841 สหกรณ์ออมทรัพย์ '200 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 4 - ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520 2 3279999/9813 02 3260419-20 - -  
146 สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 1/3/1989 0:00 อ.003232 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2254 กรมยุทธโยธาทหารบก แยกเกษตร-นวมินทร์     พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กทม. 10900 2 9401365 ต่อ 90864 5612151 - -  
147 สหกรณ์ออมทรัพย์ยูโนแคล จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 27-ก.ย.-31 อ.006431 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'ชั้น 5 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า 19     รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5455654 - - -  
148 สหกรณ์ออมทรัพย์ร่มเกล้า  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 10-ก.พ.-40 อ.013035 สหกรณ์ออมทรัพย์ '321/26-27 4   ร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กทม. 10520 2 5439754 02 5439754 - -  
149 สหกรณ์ออมทรัพย์รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 2-ก.พ.-44 อ.003544 สหกรณ์ออมทรัพย์ '932     ประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 8318400 02 8318411 - -  
150 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 18-มิ.ย.-25 กพธ.40/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'โรงเรียนช่างฝีมือทหาร   พหลโยธิน 30 พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900   0 2511 4417 0 2511 4417      
151 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายเรืออากาศ จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 27-มี.ค.-35 อ.005135 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'โรงเรียนนายเรืออากาศ 171/1 - - พหลโยธิน   สายไหม กทม. 10220 2 1551923 02 5236151 ต่อ 31923 02 5236151 ต่อ 31923 - -  
152 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำกัด ดำเนินการ 30-เม.ย. 21-ก.ค.-37 อ.045737 สหกรณ์ออมทรัพย์ '279     ริมคลองประปา บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 5850079 - - -  
153 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 31-ม.ค.-21 กพธ.3/2521 สหกรณ์ออมทรัพย์ '2086 ม.รามคำแหง อาคารเวียงผา ชั้น 2 ห้อง 202     รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 2 3108060 02 3108060 - -  
154 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 4-ส.ค.-25 กพธ.53/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '126     วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 2 2764541 02 2773673 (ฝากสหกรณ์) - -  
155 สหกรณ์ออมทรัพย์วินเซอร์โฮเต็ล จำกัด ดำเนินการ 31-ก.ค. 29-ม.ค.-46 อ.001946 สหกรณ์ออมทรัพย์ '8-10 - 10 สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 2 2621234 02 2621012 - -  
156 สหกรณ์ออมทรัพย์เวชธานี จำกัด ดำเนินการ 30-ธ.ค. 27-ส.ค.-45 อ.030945 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1   111 ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 2 7340390 ต่อ 2525 02 7340390 ต่อ 4045 - -  
157 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 29-พ.ค.-21 กพธ.19/2521 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'อาคารศาลอาญาชั้น4     รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5412334 02 6285308 - -  
158 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 24-ก.ค.-43 อ.016243 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'เลขที่ 8 4   บางนา-ตราด(ก.ม.1) บางนา เขตบางนา กทม. 10260   027493939 ต่อ 2030 27493950      
159 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 26-พ.ย.-41 อ.019941 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1032/355 - - พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 89 1236373 - - -  
160 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 15-ส.ค.-10 88/11284 สหกรณ์ออมทรัพย์ '118     เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 2 3757568 02 3779660 ต่อ 22 02 3757568 - -  
161 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 20-ม.ค.-27 กพธ.6/2527 สหกรณ์ออมทรัพย์ '196     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5791121 ต่อ 30 02 7139516 ต่อ 1106 - -  
162 สหกรณ์ออมทรัพย์สภาวิจัยแห่งชาติ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 12-ม.ค.-25 กพธ.4/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ '196     พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 5791370 ต่อ 474 02 5797605 - -  
163 สหกรณ์ออมทรัพย์สยาม จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 2-ก.ย.-28 สทส(อ)19/2528 สหกรณ์ออมทรัพย์ '393     ประชาราษฎร์สาย 2 บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 2 9874398 - - -  
164 สหกรณ์ออมทรัพย์สสวท. จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-ส.ค.-21 กพธ.36/2521 สหกรณ์ออมทรัพย์ '924 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110 2 3924021 02 3920570 02 3883239 - -  
165 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 20-มี.ค.-35 อ.004435 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'นิคมรถไฟ กม. 11     วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 2 9360400 02 9360400 ต่อ 21 - -  
166 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-ก.ค.-45 อ.026145 สหกรณ์ออมทรัพย์ '136 อาคารบางกอกโพสต์     ณ ระนอง คลองเตย คลองเตย กทม. 10110 2 2403700 ต่อ 1041,2112 02 2403699 - -  
167 สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 5-ม.ค.-24 กพธ.1/2524 สหกรณ์ออมทรัพย์ '142   จันทิมา แยก 22 ลาดพร้าว 80 วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310 2 5396148 02 5141224 - -  
168 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำกัด ดำเนินการ 30-ก.ย. 2-พ.ย.-43 อ.028843 สหกรณ์ออมทรัพย์ '171 10   พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 1552455 02 1552444 - -  
169 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ดำเนินการ 30-มิ.ย. 16-ก.ค.-25 กพธ.48/2525 สหกรณ์ออมทรัพย์ 'กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด     สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 5655204 02 5655204 - -  
170 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 9-ก.ค.-19 กพธ.52/2519 สหกรณ์ออมทรัพย์ '559 3   นาวงประชาพัฒนา ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210   ############## 21520926      
171 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 26-ม.ค.-30 สทส(อ)14/2530 สหกรณ์ออมทรัพย์ '551     เดชะตุงคะ สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210 2 9678558 02 9678558 - -  
172 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การแก้ว จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 15-ก.ค.-30 สทส(อ)88/2530 สหกรณ์ออมทรัพย์ '22 ตลาดสดศิลป์วัฒน์     สรรพาวุธ บางนา บางนา กทม. 10260 2 3994959 02 3994959 - -  
173 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 28-พ.ค.-23 กพธ.58/2523 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1527 ม.ทาวน์อินทาวน์ 3/1     ศรีวรา ห้วยขวาง วังทองหลาง กทม. 10310 2 5592705-9 02 5593850 - -  
174 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 6-ต.ค.-26 กพธ.86/2526 สหกรณ์ออมทรัพย์ '101     กำแพงเพชร ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900   27811524        
175 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การแบตเตอรี่ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 16-มี.ค.-38 อ.006138 สหกรณ์ออมทรัพย์ '552     สรรพาวุธ บางนา บางนา กทม. 10260 2 7455587 02 7455587 - -  
176 สหกรณ์ออมทรัพย์เอื้อวิทยาเครื่องอุปกรณ์ จำกัด ดำเนินการ 31-ธ.ค. 14-ธ.ค.-31 อ.011731 สหกรณ์ออมทรัพย์ '78 1   ร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510 2 5439020 - - -  
177 สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิกรม์  จำกัด เลิกสหกรณ์ 30-เม.ย. 29-มี.ค.-45 อ.012245 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1020   - สุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 2 7121001-4 - - -  
178 สหกรณ์ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน เลิกสหกรณ์ 1-ม.ค. 26-พ.ค.-40 อ.008540 สหกรณ์ออมทรัพย์ '1910 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่       บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.     0 2642 1077ต่อ122