หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 4
นายวัชระ  เทพรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
นางศศิพงษ์  พรหมประสิทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 6
นายอภิชาติ  เชื่อถือ นักวิชาการสหกรณ์ 3  
ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุมเกษตร ประเภท เขต
  นายวัชระ  เทพรักษ์    
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด การเกษตร จตุจักร
2 สหกรณ์บริการเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.กรุงเทพมหานคร จำกัด เกษตร(บริการ) จุตจักร
3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำกัด เครดิตยูเนี่ยน สะพานสูง
4 สอ.พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด ออมทรัพย์ คลองเตย
5 สอ.ไม้อัดไทย จำกัด ออมทรัพย์ บางนา
6 สอ.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำกัด ออมทรัพย์ หลักสี่
7 สอ.การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ออมทรัพย์ หลักสี่
8 สอ.ร่มเกล้า  จำกัด ออมทรัพย์ ลาดกระบัง
9 สอ.กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด ออมทรัพย์ ดอนเมือง
10 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำกัด ออมทรัพย์ ดอนเมือง
11 สอ.สื่อสารทหาร จำกัด ออมทรัพย์ ดอนเมือง
12 สอ.พนักงานโรงงานทอผ้า จำกัด ออมทรัพย์ บางซื่อ
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี จำกัด การเกษตร มีนบุรี
14 สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด บริการ บางกะปิ
15 สอ.ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
16 สอ.กองบัญชาการตำรวจภูธร 1 จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
17 สอ.โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
18 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร เครดิตยูเนี่ยน คลองเตย
19 สหกรณ์แท็กซี่นครนนท์  จำกัด บริการ บางเขน
20 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม  จำกัด บริการ สายไหม
  นางศศิพงษ์  พรหมประสิทธิ์    
1 ร้านสหกรณ์การขนส่ง จำกัด ร้านค้า จตุจักร
2 สอ.ตำรวจกองปราบปราม จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
3 สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
4 สอ.ยูโนแคล จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
5 สอ.กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด ออมทรัพย์ บางนา
6 สอ.กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด ออมทรัพย์ ดอนเมือง
7 สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ออมทรัพย์ บางกะปิ
8 สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด ออมทรัพย์ ห้วยขวาง
9 สอ.พนักงานยาสูบ จำกัด ออมทรัพย์ คลองเตย
10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนาคลองเตย 79 จำกัด ออมทรัพย์ คลองเตย
11 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยสมุทร จำกัด เครดิต คลองเตย
12 สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ออมทรัพย์ บางซื่อ
13 สหกรณ์ผู้ค้าสุกรชำแหละกรุงเทพ จำกัด บริการ คลองเตย
14 สอ.ตำรวจกองบัญชาการศึกษา  จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
15 สอ.พัฒน์กล จำกัด ออมทรัพย์ ประเวศ
16 สอ.พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด ออมทรัพย์ หลักสี่
17 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านสวนริมคลองกรุงเทพกรีฑา จำกัด บริการ ประเวศ
18 สหกรณ์แท็กซี่แอร์พอร์ต จำกัด บริการ สายไหม
19 สหกรณ์เคหสถานริมคลองบางซื่อ 1  จำกัด บริการ ดินแดง
  นายอภิชาติ  เชื่อถือ    
1 สหกรณ์เอส.เอ็ม.อี แท็กซี่มิเตอร์ จำกัด บริการ ลาดพร้าว
2 สหกรณ์สามัคคีสี่ล้อเล็ก จำกัด บริการ คลองเตย
3 สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด บริการ บางนา
4 สหกรณ์ไตรราษฎร์สี่ล้อเล็ก จำกัด บริการ บางกะปิ
5 ร้านสหกรณ์วิทยาพาณิชยการอินทราชัย  จำกัด ร้านค้า วังทองหลาง
6 สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านเกษตรพัฒนา จำกัด บริการ จุตจักร
7 สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน จำกัด บริการ บึงกุ่ม
8 สหกรณ์แท็กซี่สนามบินดอนเมือง  จำกัด บริการ ดอนเมือง
9 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนฉัตรหลวง จำกัด เครดิตยูเนี่ยน  
10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอมรพันธ์และเพื่อน จำกัด เครดิตยูเนี่ยน คันนายาว
11 สหกรณ์ศูนย์รวมสี่ล้อเล็ก จำกัด บริการ สวนหลวง
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพันธกิจร่มเย็น  จำกัด เครดิตยูเนี่ยน สวนหลวง
13 กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองสองต้นนุ่น กลุ่มเกษตรกร ลาดกระบัง
14 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หัวหมาก กลุ่มเกษตรกร บางกะปิ
15 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตลาดบางเขน กลุ่มเกษตรกร บางเขน