หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 8
นางวาสนา  สายประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 6
นายสัญญา  อิสสะอาด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 5
นายทรงพันธุ์ จัททรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 5  
ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุมเกษตร ประเภท เขต
  นางวาสนา  สายประเสริฐ    
1 สอ.พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
2 สอ. 17 รามอินทรา จำกัด ออมทรัพย์ บางเขน
3 สอ.กองบินตำรวจ จำกัด ออมทรัพย์ บางเขน
4 สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด การเกษตร สะพานสูง
5 สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด บริการ หลักสี่
6 สอ.ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จำกัด ออมทรัพย์ วังทองหลาง
7 สอ.กองบัญชาการทหารสูงสุด จำกัด ออมทรัพย์ บางซื่อ
8 สอ.อย.บยอ. จำกัด ออมทรัพย์ ดอนเมือง
9 สอ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จำกัด ออมทรัพย์ ดอนเมือง
10 สหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟฟ้าบีทีเอส  จำกัด ออมทรัพย์ ห้วยขวาง
11 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร  จำกัด ออมทรัพย์ คลองเตย
12 สหกรณ์เคหสถานที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ  จำกัด บริการ วัฒนา
13 สหกรณ์ผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย  จำกัด บริการ จตุจักร
14 สหกรณ์เคหสถานชุมชนธานินทร์  จำกัด บริการ บางนา
15 กลุ่มเกษตรกรทำนากระทุ่มราย อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
16 กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองสิบ อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
17 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจอก อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
18 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกแฝด อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
19 กลุ่มเกษตรกรทำนาคู้ฝั่งเหนือ อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
20 กลุ่มเกษตรกรทำสวนผักสวนหลวง  จำกัด อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
21 กลุ่มเกษตรกรทำนาทับยาว อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
22 กลุ่มเกษตรกรทำนาดอกไม้ อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
23 สหกรณ์เดินรถตู้ไทย จำกัด บริการ   ตั้งใหม่  
  นายสัญญา  อิสสะอาด ออมทรัพย์ คลองเตย
1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนคลองจั่น จำกัด เครดิตยูเนี่ยน บางกะปิ
2 สอ.หอการค้าไทย จำกัด ออมทรัพย์ ห้วยขวาง
3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนทิพาวาส จำกัด เครดิตยูเนี่ยน ลาดกระบัง
4 สหกรณ์วังทองหลาง จำกัด บริการ วังทองหลาง
5 สหกรณ์เอราวัณสี่ล้อเล็ก จำกัด บริการ ลาดพร้าว
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิริยะประกันภัย  จำกัด ออมทรัพย์ ดินแดง
7 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองเปรมประชากร  จำกัด บริการ หลักสี่
8 สหกรณ์บริการศุภนิมิตรจตุจักร  จำกัด บริการ จตุจักร
9 สหกรณ์บริการนครสุวรรณภูมิ  จำกัด บริการ ลาดกระบัง
10 สหกรณ์เคหสถานกระทุ่มเดี่ยว  จำกัด บริการ ลาดกระบัง
11 สหกรณ์สายทิพ  จำกัด บริการ วังทองหลาง
12 สหกรณ์เคหสถานพรพระร่วงพัฒนา  จำกัด บริการ ลาดพร้าว
13 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไวตาแม็ค  จำกัด เครดิตยูเนียน จตุจักร
14 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน  จำกัด บริการ ประเวศ
15 สหกรณ์เคหสถานชุมชนเมือง  จำกัด อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
16 สหกรณ์บริการชุมชนคลองเคล็ดพระโขนง  จำกัด อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
17 สหกรณ์อิสลามมิตรสัมพันธ์  จำกัด อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
  นายทรงพันธ์  จันทรพิทักษ์    
1 สอ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ออมทรัพย์ คลองเตย
2 สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำกัด ออมทรัพย์ วัฒนา
3 ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยนบางชัน จำกัด ร้านค้า มีนบุรี
4 สอ.จตุจักร จำกัด ออมทรัพย์ จุตจักร
5 สอ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำกัด ออมทรัพย์ ห้วยขวาง
6 สหกรณ์เคหสถานป่ากล้วยพัฒนา  จำกัด บริการ จตุจักร
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ระยองเพียว  จำกัด ออมทรัพย์ จตุจักร
8 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี  จำกัด บริการ มีนบุรี
9 สหกรณ์บริการบ้านธนินทร  จำกัด บริการ พระโขนง
10 สหกรณ์บริการคลองสามวา  จำกัด บริการ มีนบุรี
11 สหกรณ์มหานครสี่ล้อเล็ก  จำกัด บริการ มีนบุรี
12 สหกรณ์แรงงานเกษตรแห่งชาติ จำกัด บริการ มีนบุรี
13 สหกรณ์พลังแม่น้ำแผ่นดินสีเขียว  จำกัด บริการ สายไหม
14 สหกรณ์ภูมิปถัมภ์ไท  จำกัด บริการ บางเขน
15 สหกรณ์ส่งเสริมแรงงานเกษตรไทย จำกัด บริการ บางกะปิ
16 สหกรณ์ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน  จำกัด อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
17 กลุ่มเกษตรกรทำนาสามวาตะวันตก    
18 กลุ่มเกษตรกรทำนาสามวาตะวันออก    
19 กลุ่มเกษตรกรทำนามีนบุรี อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี