ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
     Please wait..........
Untitled Document


หน้าหลัก
หน้าแรก
กระดานข่าว

เกี่ยวกับศูนย์
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
แผนที่โครงการ
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน ปี ๕๗
map

บุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

หุบกะพงแผ่นดินราชา
ภาพในหลวงกับหุบกะพง
แผ่นดินราชา
พิธีมอบหนังสืออนุญาต
กิจกรรมรับเสด็จ

ศูนย์เรียนรู้
คณะศึกษาดูงาน
สถิติคณะดูงาน
สถานีเรียนรู้
ครบรอบ 1 ปี
ภูมิทัศน์รอบศูนย์เรียนรู้
ขั้นตอนเข้าดูงาน

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ข้อมูลสหกรณ์
ธุรกิจสหกรณ์

ป่านศรนารายณ์
ประวัติป่านศรนารายณ์
ผลิตภัณฑ์ป่าน
การฝึกอบรม

ทับทิมไทย-อิสราเอล
การเจริญเติบโตของทับทิม
การตัดแต่งกิ่ง

หน่อไม้ฝรั่ง
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประวัติโครงการ
ชื่อสมุนไพรที่ปลูก
ผังแปลง
ภาพกิจกรรม

งานที่ดิน/ชลประทาน
ระเบียบที่ดิน

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

รวม Link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
โครงการแหลมผักเบี้ย
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจำนวนผู้เข้าชม 

<<<  "ันความทุกข์ทั่วกันทุกวันนี้ ยังแต่พระบารมีล้นเกล้าฯ ด้วยพระเนตรพระกรรณจึงบรรเทา ให้ความเร่าร้อนหายกลายเป็นเย็น"...>>>

 เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก นำคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมาร์ จำนวน ๗๐ คน เยี่ยมชมโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง นำโดย
ผู้นำทหารไทย
        พลโท ปรีชา  จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ 
        พลโท สาธิต  พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓
ผู้นำทหารพม่า
       
พลโท แทดไหน่วิน ผู้บัญชาการสำนักงานปฏิบัติการพิเศษ ๔ (BSO)
         พลโท อ่องตันทุ๊ด ผู้บัญชาการสำนักงานปฏิบัติการพิเศษ ๔ (BSO)
      โดยมี นายสายันต์  สนใจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์  กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน และผู้นำสถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร ร่วมให้การต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวัฒน์  ขันเชื้อ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โทร.๐๘๗-๖๔๑๕๐๑๖


นายสายันต์  สนใจ
ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
E-mail :
sayan_s@cpd.go.th


 

 สนใจติดต่อได้ที่นี่
   สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 99 หมู่ที่ 8 ต. เขาใหญ่  อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
 โทรศัพท์ 0-3247-1286,0-3259-3173


 


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved