ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
     Please wait..........
Untitled Document


หน้าหลัก
หน้าแรก
กระดานข่าว

เกี่ยวกับศูนย์
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
แผนที่โครงการ
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 58
ผลการปฏิบัติงาน
map

บุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

หุบกะพงแผ่นดินราชา
แผ่นดินราชา
ภาพในหลวงกับหุบกะพง
พิธีมอบหนังสืออนุญาต
กิจกรรมรับเสด็จ

ศูนย์เรียนรู้
คณะศึกษาดูงาน
นิทรรศการด้านการสหกรณ์
สถิติคณะดูงาน
สถานีเรียนรู้
ภูมิทัศน์รอบศูนย์เรียนรู้
ขั้นตอนเข้าดูงาน

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ข้อมูลสหกรณ์
ธุรกิจสหกรณ์

ป่านศรนารายณ์
ประวัติป่านศรนารายณ์
ผลิตภัณฑ์ป่าน

ทับทิมไทย-อิสราเอล
การเจริญเติบโตของทับทิม
การตัดแต่งกิ่ง

หน่อไม้ฝรั่ง
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประวัติโครงการ
ชื่อสมุนไพรที่ปลูก
ผังแปลง
ภาพกิจกรรม

งานที่ดิน/ชลประทาน
ระเบียบที่ดิน
คำสั่งคณะกรรมการ
รูปแบบการจัดที่ดิน
รายงานการประชุม

DOWNLOAD
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

รวม Link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
โครงการแหลมผักเบี้ย
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

<<<  "ันความทุกข์ทั่วกันทุกวันนี้ ยังแต่พระบารมีล้นเกล้าฯ ด้วยพระเนตรพระกรรณจึงบรรเทา ให้ความเร่าร้อนหายกลายเป็นเย็น"...>>>

           
           
           
           

 หากสนใจติดต่อได้ที่นี่
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด หมู่ที่8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3247-1286,0-3259-3173
โทรสาร 0-3247-1286

 

 

 

   

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๕


นายประกอบ  เผ่าพงศ์

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี


นางสาวอัญชนา   แก้วชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง


 

 สนใจติดต่อได้ที่นี่
   สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 99 หมู่ที่ 8 ต. เขาใหญ่  อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
 โทรศัพท์ 0-3247-1286,0-3259-3173


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved