สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


   :: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :: :: ริ่เริ่ม สร้างสรรค์ :: :: มุ่งมั่น ฟันฝ่า :: :: พัฒนาสหกรณ์ ::
 

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2557
          นายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสุรนารี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

"สมาชิกสหกรณ์ สกก.พิมาย จำกัด อบรมลดการใช้สารเคมี และให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา"
เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2557
          นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ได้พบปะ ตรวจเยี่ยม การจัดอบรมโครงการ“ลดการใช้สารเคมี
และให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา”
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรครพิมาย จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

“สหกรณ์ บูรณาการกรมพัฒนาที่ดิน” ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  2557
          นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการอบรมลดการใช้สารเคมี และให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา”
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

อบรมวิทยากรเครือข่ายสหกรณ์
เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2557
          นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้าน
การสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2556          ข่าวย้อนหลังเป็นรายเดือนปีงบประมาณ 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 

ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม