สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait.......... 


  ริเริ่มสร้างสรรค์   มุ่งมั่นฟันฝ่า   พัฒนาสหกรณ์  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2558 

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 43 วันที 1 ตุลาคม 2558


“สหกรณ์ไทยช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ”
ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ โดยมี นายโอกาศ กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมหสกรณ์และคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับและ นำเยี่ยมชมงาน   
ลิกอ่านต่อ >>>

โคราช จัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ระดับจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ณ บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมีขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมงามอย่างคับคั่ง
ลิกอ่านต่อ >>>

โคราชนำร่องลงนามความร่วมมือด้านการผลิตและจำหน่ายข้าว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตและจำหน่ายข้าว
ลิกอ่านต่อ >>>

โครงการความร่วมมือกับสหกรณ์ชุมชนเพื่อ social business "ข้าวโครงการเพื่อชุมชน" 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือกับสหกรณ์ชุมชนเพื่อ social business "ข้าวโครงการเพื่อชุมชน"
ลิกอ่านต่อ >>>

สกก.พิมาย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
แถลงผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  โดยให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์
ลิกอ่านต่อ >>>

   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2558
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ารัง จำกัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด  31  มีนาคม  2558
ลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมชี้แจงและแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์(เพิ่มเติม) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่20/2558
ลิกอ่านต่อ >>>

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.ชุมพวง จำกัด
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
นายณัฐพล  แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  ได้รับมอบหมายจากนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ (23/09/2557)
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ประกาศข่าว..จากหน่วยงาน
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก-25-06-58s (26/06/2558)
การแก้ไขข้อบกพร่องฯ ตามบัญชานายกรัฐมนตรี.ppt (25/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน (17/06/2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราว โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยังยืน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (09/06/2558)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (15/02/2555)
ดูทั้งหมด
ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เครื่องยิงสี (05/07/2558)
ประกาศ ลานยตากปุ๋ย (05/07/2558)
ประกาศ ฉาง (05/07/2558)
ประกาศ โรงอบ (05/07/2558)
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ภายในวันที่ 3 กค. 58 (03/07/2558)
ดูทั้งหมด ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายปริญญา  เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์


นายเสนอ  ชูจันทร์
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์


นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม