สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........
 


   ::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์:: ::ริเริ่ม สร้างสรรค์ : :: มุ่งมั่น ฟันฝ่า.:: :: พัฒนาสหกรณ์::โคราชขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 พลตรีวุฒิ  แสงจักร ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๒๑
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ Mr. and Mrs. Co-op”
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ โรงแรมวีวัน โฮเทล โคราช จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ "ส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา" ณ โรงแรมวีวัน โฮเทล โคราช จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

ผู้ตรวจราชการกรมฯ มอบนโยบาย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
 นายวัชรินทร์ ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหรณ์
เขตตรวจราชการที่ 13,14 ได้มอบนโยบายและคำแนะนำในการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมสุรนารี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสุรนารี 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2556          ข่าวย้อนหลังเป็นรายเดือนปีงบประมาณ 2557

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง (21/08/2556)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 

ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม