สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........
 


   :เชิญบุคลากรทุกท่าน ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557:: ::วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. : :: ณ ห้องประชุมชั้น 3 .:: :: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา:
ขบวนการสหกรณ์อำเภอครบุรี ร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 31  กรกฎาคม 2557
  สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด จัดกิจกรรม โครงการ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 ขบวนการสหกรณ์นครราชสีมาร่วมใจบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด ร่วมใจบริจาคโลหิต
วันที่ 31  กรกฎาคม 2557
  สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด จัดกิจกรรม โครงการ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 ขบวนการสหกรณ์นครราชสีมาร่วมใจบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุมอำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่ 30  กรกฎาคม 2557
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557
ของสหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด คืนความสุขให้กับสมาชิก
วันที่ 28  กรกฎาคม 2557
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2557 ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2556          ข่าวย้อนหลังเป็นรายเดือนปีงบประมาณ 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 

ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม