สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


   :: ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน :: :: ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 :: :: วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. :: :: ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ::
สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 15  สิงหาคม  2557
นายสุกิจ  ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 ของสหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด ณ หอประชุมอำเภอพระทองคำ
คลิกอ่านต่อ >>>

ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม สกก.สีคิ้ว จำกัด
วันที่ 14  สิงหาคม  2557
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา 
นำคณะเข้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว  จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

สกก. ขามสะแกแสง ระดมเงินฝากออมทรัพย์สัจจะ 
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด มอบกระปุกออมสินให้กับสมาชิกเพื่อดำเนินโครงการฝากเงินออมเพิ่มพูนทรัพย์ (สัจจะ) ระดมเงินฝาก 100 บาท ในวันจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก
คลิกอ่านต่อ >>>

สปช. ด่านคล้า จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
วันที่ 6 สิงหาคม 2557
นายชัยชนะ เนตรากูล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2557 ของสหกรณ์ประชาชนประจำตำบลด่านคล้า จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2556          ข่าวย้อนหลังเป็นรายเดือนปีงบประมาณ 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 

ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม