สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


   :: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :: :: ริ่เริ่ม สร้างสรรค์ :: :: มุ่งมั่น ฟันฝ่า :: :: พัฒนาสหกรณ์ ::
 

โคราชคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 15  กันยายน 2557
           นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557/2558 ณ ห้องประชุมสุรนารี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

คลิกอ่านต่อ >>>

“ Fostering core Leaders of
Agricultural Cooperative ”
เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2557
           นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “ Fostering core Leaders of Agricultural Cooperative  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
คลิกอ่านต่อ >>>

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามงาน
เมื่อวันที่ 4  กันยายน 2557
           นายโอภาส  กลั่นบุศย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
คลิกอ่านต่อ >>>

"ลดการใช้สารเคมี และให้ใช้สารอินทรีย์ทนแทน
เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา"
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557
   นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา”  ณ  สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2556          ข่าวย้อนหลังเป็นรายเดือนปีงบประมาณ 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 

ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม