สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........
  ริเริ่มสร้างสรรค์   มุ่งมั่นฟันฝ่า   พัฒนาสหกรณ์ 
สารนายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 44 วันที่ 1 ตุลาคม 2559

สารพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 44 วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2559

 

 "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
นายเมธี พัฒนกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสริมสหกรณ์ 4 ร่วมงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ  ณ อำเภอชุมะวง จ.นครราชสีมา
คลิกรายละเอียด

 

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ปันผลเฉลี่ยคืน
ให้กับสมาชิก 26 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
คลิกรายละเอียด

 

"ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นำบุคลากรสำนักงานฯและขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจทำความดีปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
คลิกรายละเอียด

 

1 จังหวัด 1 ความดี  ทำดีเพื่อแม่
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการชบวนการสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อแม่ของแผ่นดิน บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

คลิกรายละเอียด

 

 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
      นายปิยะ  รัตนชนกวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  ครั้งที่ 4/2559
 
คลิกรายละเอียด

 

 ขบวนการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ สองพระองค์
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
     สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด นำโดย นายธานี ชะนากลาง ประธานกรรมการ และนางปานชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการและพนักงานสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 
คลิกรายละเอียด

 

 ก.ทำนาบ้านโมกมัน  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีื 2558
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
    นายจิตร   ชาจีน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 ปีบัญชีสิ้นสุด  31  มีนาคม  2559  ของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโมกมันอำเภอแก้งสนามนาง

คลิกรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (3 อัตรา) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (08/09/2559)
ประกาสจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (5 อัตรา) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (08/09/2559)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (07/09/2559)
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสหกรณ์ (05/08/2559)
ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ (23/09/2557)
ดูทั้งหมด
ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) (21/09/2559)
ประกาศ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (28/04/2559)
ประกาศ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด เรื่องสอบราคาต่อเติมอาคารสำหรับล้างและจัดเก็บตะกร้าและโรงอาหารสำหรับพนักงาน (28/04/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปรกรณ์ (08/12/2558)
ประกวดราคาจัดซื้อรถเทรลเลอร์ (08/12/2558)
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่ควรรู้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หนี้ในอนาคต) (13/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชญ์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันเฉาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (13/02/2558)
ดูทั้งหมด

 


 ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายปริญญา  เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์


นายเสนอ  ชูจันทร์
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
รองอธิบดีรมส่งเสริมสหกรณ์


นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th


 
 

 


get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม