สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


  :: ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน:: :: ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557:: :: วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.:: :: ห้องประชุมชั้น 3 สำนังานสหกรณ์จังหวัดฯ::กฐินสามัคคีชาวสหกรณ์โคราช
เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2557
          นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีชาวสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 50 ณ วัดดอนตัดเรือ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2557
          พลเรือโทสมศักดิ์ ศรีสุข ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ สหกรณ์โคนมปากช่อง  จำกัด 
ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>


กศส 2 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตอำเภอขามสะแกแสง
เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2557
         นายสุกิจ ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสกรณ์ 2 พร้อมคณะ  
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “โครงการ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ขบวนการสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>


นครราชสีมาจัดประชุมคณะอนุกรรมการยางพาราและข้าว
เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม 2557
          นายวินัย วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและยางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ (23/09/2557)
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม