สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


  :: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์:: :: ริเริ่ม สร้างสรรค์:: :: มุ่งมั่น ฟันฝ่า .:: :: พัฒนาสหกรณ์::
"สหกรณ์การเกษตรขายข้าวสารผ่าน แอมเวย์"
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการทำข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่างบริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรการที่ส่งข้าวสารให้บริษัทิแอมเวย์ (ประเทศไทย)
คลิกอ่านต่อ >>>

"โคราชสนองนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิตปี 2557/58"
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เพื่อดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
คลิกอ่านต่อ >>>

เตรียมความพร้อม “ เสิงสางเกมส์ ”
เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม 2557
          นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์นครราชสีมา ครั้งที่ 30  “ เสิงสางเกมส์ ” ณ ห้องประชุมโสตทัศนะศึกษา
โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
คลิกอ่านต่อ >>>

กศส 2 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตอำเภอโนนสูง
เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม 2557
          นายสุกิจ ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “โครงการ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ขบวนการสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง 

คลิกอ่านต่อ >>>

 

 เสิงสางประชุมคณะผู้ก่อการ “ยางพารา”
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
           ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้ก่อการ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์  ซึ่งได้รับจดทะเบียนใหม่ เตรียมเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง  ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
คลิกอ่านต่อ >>>


ประชุมคณะกรรมการ สกก. ขามทะเลสอ จำกัด
เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2557
          นายสุวิทย์  วรรณกิจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2557
ของสหกรณ์การเกษตรขามทะเลอ จำกัด   อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

คลิกอ่านต่อ >>>

ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2557      ข่าวย้อนหลังปีงบประมาณ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ (23/09/2557)
มาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 (06/08/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (25/07/2557)
แบบเสื้องานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (10/02/2557)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (04/12/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (20/11/2556)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (15/11/2556)
ดูทั้งหมด


 
นายอมรศักดิ์   พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร.0-4424-2091 ต่อ 23
amornsuk_pu@cpd.go.th
get code for tracking website
สถิติผู้เข้าชม