สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
     Please wait..........

 


  

ติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา หรือเว็บมาสเตอร์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
206/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341347  ,  044-242091 โทรสาร 044-251827
Website:
http://webhost.cpd.go.th/korat1
 e-mail : 


webmaster :
วสันต์  พงษ์เกตุ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วชิรญาณ์  พิมพร
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กนกลักษณ์  มูลขุนทด
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จตุพร  เพ็ชร์น่วม
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 


สรุปยอดวันที่มีการปรับปรุงเว็บไซด์ในแต่ละเดือน
 (เริ่มจัดเก็บ เมื่อเดือน ต.ค.2554)

ช่องสีเขียว คือ วันดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์

 

 

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ต.ค. 2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

           
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือนตุลาคม 2556 จำนวน        ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.ย. 2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

           
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือนกันยายน 2556 จำนวน        ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ส.ค. 2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

           
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือนสิงหาคม 2556 จำนวน        ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.ค 2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

           

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือนกรกฏาคม 2556 จำนวน        ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน มิ.ย.2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 30

           

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือนมิถุนายน 2556 จำนวน    1,860    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน พ.ค.2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

             

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือน พฤษภาคม 2556 จำนวน    1,860    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน มี.ค.2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือน มีนาคม2556 จำนวน    1,860    ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.พ.2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือน ก.พ.2556 จำนวน    1,860    ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ม.ค.2557

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 56298 )
 เดือน ธ.ค.2556 จำนวน    1,860    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ธ.ค.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 54398 )
 เดือน พ.ย.2556 จำนวน    2,348    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน พ.ย.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 52050 )
 เดือน ต.ค.2556 จำนวน    2,622     ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ต.ค.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 49428 )
 เดือน ก.ย.2556 จำนวน    1,630     ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.ย.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 47798 )
 เดือน ส.ค.2556 จำนวน    1,953     ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ส.ค.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

1

2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 45845 )
 เดือน ก.ค.2556 จำนวน    1,977     ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.ค.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 43868 )
 เดือน มิ.ย.2556 จำนวน    1,837     ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน มิ.ย.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 42031 )
 เดือน พ.ค.2556 จำนวน    1,765     ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน พ.ค.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์  40266)
 เดือน เม.ย.2556 จำนวน   1,326      ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน เม.ย.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์  38940)
 เดือน มี.ค.2556 จำนวน   1,704      ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน มี.ค.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์  37236)
 เดือน ก.พ.2556 จำนวน   1,836      ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.พ.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 35400)
 เดือน ม.ค.2556 จำนวน  3,893    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ม.ค.2556

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 31507)
 เดือน ธ.ค.2555 จำนวน  3,017    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ธ.ค.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 28490)
 เดือน พ.ย.2555 จำนวน   3,317    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน พ.ย.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   (เคาน์เตอร์ 25173)
 เดือน ต.ค.2555 จำนวน   3,530    ราย

 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ต.ค.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ก.ย.2555 จำนวน   2,851    ราย วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.ย.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ส.ค.2555 จำนวน  3,151 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ส.ค.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ก.ค.2555 จำนวน  3,547 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.ค.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน มิ.ย.2555 จำนวน 2,726 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน มิ.ย.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน พ.ค.2555 จำนวน 2,661 ราย วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน พ.ค.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน เม.ย.2555 จำนวน 2,241 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน เม.ย.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน มี.ค.2555 จำนวน 2,659 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน มี.ค.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ก.พ.2555 จำนวน 2,748 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ก.พ.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ม.ค.2555 จำนวน 2,167 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ม.ค.2555

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ธ.ค.2554 จำนวน 1,200 ราย วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ธ.ค.2554

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

1

2

 3

4

5

6

7

8

 9

10

11

 12

13

14

 15

16

17

18

 19

20

21

 22

23

24

 25

 26

 27

28

29

30

 31

 

16-29 ธ.ค.54

ปิดปรับปรุง

เซิฟเวอร์

ของกรมฯ

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน พ.ย.2554 จำนวน 1,932 ราย วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน พ.ย.2554

จันทร์ 

 อังคาร

พุธ 

พฤหัสบดี 

ศุกร์ 

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10 

11 

 12

 13

 14

 15

 16

17 

 18

 19

20 

 21

 22

23 

 24

 25

 26

 27

 28

 29

30 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ต.ค.2554 จำนวน 2,213 ราย


 วันที่ปรับปรุงเว็บไซด์ เดือน ต.ค.2554

 จันทร์

 อังคาร

 พุธ

 พฤหัสบดี

 ศุกร์

 เสาร์

 อาทิตย์

 

 

 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 

 

 

 

 

 


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 เดือน ก.ย.2554 จำนวน 2,250 ราย