...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


  

       
 
   มีนาคม 2558
 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

   กุมภาพันธ์ 2558
   ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้
   >> ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (หนี้ปกติ)
   >> ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ (หนี้ในอนาคต)
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
     นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
        วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
     คณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
 

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
         นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

         วันที่ 30 มิถุนายน 2558
     นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าวฯ ครั้งที่4/2558   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
         วันที่ 30 มิถุนายน 2558
     นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่8/2558   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
             วันที่ 30 มิถุนายน 2558
     นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
            วันที่ 25 มิถุนายน 2558
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
           วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
          วันที่ 18 มิถุนายน 2558
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)   ครั้งที่ 3/2558   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
          วันที่ 17 มิถุนายน 2558
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2558   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
         วันที่ 7 มิถุนายน 2558
     นายรุ่งชัย ใบกว้าง  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558"   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
        วันที่ 5 มิถุนายน 2558
     นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
        วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
      นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส.จ.กพ.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
      วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
       
ถวายความรู้ด้านการสหกรณ์ ณ วัดคฤหบดีสงฆ์
ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
       วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
    ขบวนการสหกรณ์จ.กำแพงเพชร ร่วมกับ สหกรณ์จ.กำแพงเพชร ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯประเทศเนปาล จำนวน 50,000 บาท  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
        วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
    นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การ
สหกรณ์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
 
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
       ถวายความรู้ด้านการสหกรณ์ ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        
        วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
     นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้ตรวจราชการกรม  เข้าตรวจติดตามงานของสำนักงานสหกรณ์ จ.กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
        วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร จัดฝึกอบรมการจัดทำ
Website   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
 

      วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
     นายสมศักดิ์   แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 รายละเอียด   ดูเพิ่มเติม

   ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง

 

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   


โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved