...:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ:::...
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ l พันธกิจ l เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
Site Map
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3

แผนงาน l โครงการ
แผนงานและโครงการแต่ละปี
Action Plan
ผลปฏิบัติงานตามแผนงาน l โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
แผนภูมิยุทธศาสตร์ (strategy map)
ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ l กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

งานส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
นิคมสหกรณ์นครชุม
นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
เว็บไซต์สหกรณ์

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
ส่ง e-mail
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สำหรับผู้ดูแลระบบ


   100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

 
 
    ตุลาคม 2559
   โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2560  รายละเอียด
 

 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด

   กรกฎาคม 2559
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม
อาคารสำนักงาน และบ้านพัก นิคมสหกรณ์นครชุม จำนวน 3 หลัง รายละเอียด
   เมษายน 2559
   ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก
สรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด  
    คู่มือ มาตรการชดเชยดอกเบี้ยข้าวนาปี 58/59 รายละเอียด
    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
รายละเอียด  
 ข่าวทั้งหมด ==>>

                          
                                                                                                           
    วันที่ 27  ตุลาคม 2559
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดคณฑีศรีวชิราราม ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่ม  
     วันที่ 26  ตุลาคม 2559
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่ม  
       วันที่ 22  ตุลาคม 2559
         นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะในเรื่องการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรปี 2559/2560 ณ บริษัทกำแพงเพชรเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่ม  
      วันที่ 21  ตุลาคม 2559
         นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรท้องคุ้ง จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรท้องคุ้ง จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่ม  
      วันที่ 21  ตุลาคม 2559
         นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด ณ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่ม  
     วันที่ 21  ตุลาคม 2559
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่กับทางจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองหลวงราษฎร์บำรุง ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่ม  
     วันที่ 20  ตุลาคม 2559
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ อำเภอพรานกระต่าย สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรลานกระบือ ดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลเขาดงรื่น อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่ม  
    วันที่ 19  ตุลาคม 2559
          นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัด คณฑีศรีวชิราราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 21 กันยายน  2559
          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสหกรณ์ในพื้นที่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส สมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนบ้านโชคชัย อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 21 กันยายน  2559
          นายสมศักดิ์  แสนศิริ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกำแพงเพชร (Single Comman) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำด้วยการใช้แผนที่การเกษตร (Agrimap) ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 19 กันยายน  2559
          นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานงาน
"รวมพลคนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำแพงเพชร" โดยมีนายสมศักดิ์
แสนศริ   ในนามประธาน   Single Command........
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่ 15 กันยายน  2559
         นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดกำแพงเพชร   ประธานเปิดงาน
"จิปกาแฟ แชร์ความคิด" โดยมีนายสมศักดิ์
แสนศริ   ในนามประธาน   Single Command........
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

   วันที่ 13 กันยายน  2559
              นายวิชาญ เลิศประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย (ภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2559) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
    วันที่  12 กันยายน  2559
            นายสมศักดิ์ แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์     
    
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
     วันที่  9 กันยายน  2559
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมใจทำดีเพื่อแม่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยในหน่วยงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่  1 กันยายน  2559
            นายสมศักดิ์ แสนศิริ   สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขข้อบกพร่องฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

     ภาพข่าว/กิจกรรม   ย้อนหลัง

ระเบียบ  คำสั่ง  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

การคุ้มครองระบบสหกรณ์
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
  พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
  กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศของ คพช.
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตกร
  ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  องค์ความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   


 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์: 0 5570 5046
โทรสาร: 0 5570 5047
มือถือ : 09 2260 3862
อีเมล์: somsak_sa@cpd.go.th
ครอบครัวกระต่าย
ขอเขิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ที่สนใจจะสั่งซื่อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดใบสั่งซื้อได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ


Copyright 2001 - Kamphaengphet Provincial Cooperative Office 
Tel. 0-5570-5046  Fax. 0-5570-5047  Webmaster : cpd_kamphaengphet@cpd.go.th- All Rights Reserved