ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

web site นิคมสหกรณ์ สหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

  
:: xxx :::: xxx :: :: xxx :: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อสำนักงาน 0 4261 1488, 0 4261 4868 สหกรณ์จังหวัด ต่อ 103 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ต่อ 104 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ต่อ 105 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ต่อ 106 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 1-3 ต่อ 107 ค่ะ :: :: xxx ::

                  

      

                 

  

          
   ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๘
 

       

    วันที่ 1 เมษายน 2558  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จับมือเดลินิวส์ร่วมรณรงค์เผยแพร่านสหกรณ์
(คูปองส่วนลดสินค้า 10 %)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
   ประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๘
 

           วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘   นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   พบปะผู้นำสหกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook

            วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘   นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้า พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
           วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประธานกลุ่ม/และเลขานุการกลุ่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) ณ นิคมสหกรณ์สหกรณ์ดอนตาล จำกัด
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
          วันที่ 24  มีนาคม 2558   นายชาลี  ประจงการ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   ได้มอบกระปุกออมสินรูปแพะ ๖๐ ใบ และสมุดออมทรัพย์ออมความดี ๖๐ เล่ม  แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
 

       วันที่ 24  มีนาคม 2558 นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงาน “สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนมีนาคม  255๘
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook

 

       วันที่ 20 มีนาคม 2558  นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ  “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” และเปิดตัวสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook

        วันที่ 19 มีนาคม 2558  นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม โครงการ ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook
      วันที่ 6 มีนาคม  2558 นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือการค้าระหว่าง สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร  ราชอาณาจักรไทย  กับ บริษัท สะหวันมีชัย จำกัด  แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        facebook
   ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
         วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2558 นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
 

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิทยา วัฒนวิเขียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร หลักสูตรหลักการผสมปุ๋ยเคมี ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook

 

         วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2558  นางประทิน  สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด แบบเยือน ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook

           วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2558  นางประทิน  สีสา  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงาน “สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
            วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2558   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ออกให้ความรู้และประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์
ณ  สหกรณ์การเกษตรโนนยาง จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
           วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2558   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ออกให้ความรู้และประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์
ณ  สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านวังไฮ จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

          วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2558   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ออกให้ความรู้และประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์
ณ  สหกรณ์แปรูปผลผลิตกาเรกษตรอำเภอหนองสูง จำกัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด  โดยคณะกรรมการสหกรณ์ทั้ง 15 ท่าน ดำเนินการเปิดตลาดประมูลยางพารา เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดยางพาราให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๘
         วันที่ 29 ธันวาคม 2557   ผู้ว่าราชการจังหวดมุกดาหาร นายสกลสฤษดิ์ บุญประดิษฐ์   ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
         วันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมโครงการสร้างระบบภูมิคุ้มครองการเงินของสหกรณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
   ประจำเดือน ธันวาคม 2557
        วันที่ 25 ธันวาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
   วันที่ 25 ธันวาคม 2557   สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญสำนักงาน  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       facebook
   วันที่ 25 ธันวาคม 2557  นางเพ็กน้อย  นพเคราะห์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นตัวแทนมอบสิ่งของร่วมในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      facebook
   วันที่ 24 ธันวาคม 2557  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10,11,12   มอบนโยบายในการทำงาน และร่วมประชุมแลเปลี่ยนความคิดเห็น ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม           facebook
      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ     
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          facebook
                   

                                                                                                                                            อ่านข่าวย้อนหลัง

                   

   

   

 

 

   ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน      

   แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

   แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์      กลุ่มเกษตรกร       กลุ่มอาชีพ

  รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและประเมินผล (ระบบประเมินผล)

   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์)

  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

     แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)

    แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑)

 

 


  

       

  

    
 
 
     
    
 
 
QR code สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร