ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อัตรากำลัง
บุคลากร
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
มุมความรู้
คำสั่ง/ประกาศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชำระบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
ผลการปฏิบัติงานปี53
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

web site นิคมสหกรณ์ และสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ดงเย็น
นิคมสหกรณ์ดอนตาล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด
สกต.ธกส.มุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
site map
Links ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องทุกข์
ส่งจดหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดมุกดาหาร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เเข้าชมเว็บไซต์

   ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร:

                                                         

 

 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
 วันที่ 18 มกราคม 2559
                 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดา
หาร ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 วันที่ 17 มกราคม 2559
                เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๙            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันที่ 12 มกราคม 2559
             สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการรพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ระดับจังหวัด           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 วันที่ 8 มกราคม 2559
                  เมื่อเวลา 09.30 น. นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการ
ตรวจความพร้อมโครงการขุดลอกแก้ลิงห้วยชะโนด สำหรับแม่ทัพภาคที่ 2 (พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง) และคณะ ณ บ้านหว้านน้อย หมู่ 2 ตำบลหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

          

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 12 มกราคม 2558
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาซื้อแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน ๑๐๘ ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาซื้อโรงสีข้าวขนาดกำลังการผลิต ๒๔ ตัน ต่อวัน ของสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 วันที่ 15 ธันวาคม  2558
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถตักผลผลิตการเกษตร ล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า  สหกรณ์นิคมดอนตาล  จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถตักผลผลิตการเกษตร ล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า  สหกรณ์การเกษตรคำชะอี  จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่ง ขนาด 50 ตัน
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องชั่ง ขนาด 50 ตัน
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาซื้อแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน 108 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 วันที่ 9 ธันวาคม  2558
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน  สหกรณ์การเกษตรยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน  สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 4 ตัน  สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 4 ตัน  
สกต.ธกส.มุกดาหาร
จำกัด    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 17 กันยายน 2558
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร :
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดงเย็น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดอนตาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร : เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

                   

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแผนปฏิบัติงาน Action Plan รายเดือน

แบบบันทึกการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card) 

แบบฟอร์ม Profile   สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพ

 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 แบบสำรวจข้อมูลผ่านระบบการติดตามและประเมินผล (ระบบประเมินผล)

 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (แบบ จ.๒)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (แบบ จ.๑)

 

 

   

 

 

   

 

 

                  


  

       

  

          

หมายเลขโทรศัพท์ 08 9578 4390