สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
     Please wait..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
พันธกิจ
กระบวนงานและการวางระบบการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่
อัตรากำลัง
โครงสร้างบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิยุทธศาสตร์
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รับสมัครงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
site map
ผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูล สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ / คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จังหวัดนครปฐม (KM)
ระบบงาน Profile
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์
E-mail กรมฯ
อินทราเน็ต
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แผน/ผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินธรรมาภิบาล
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนต่างๆ

กฎหมายน่ารู้
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดการที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์


 

ดาวโหลดไฟล์ภาพ  ไฟล์สำหรับพิมพ์

 

 

 

   

  ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 
 
 
    ติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook  

  

ข่าวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมทางหนังสือพิมพ์

     

  วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559
  วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.52 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ปัญญาสมาวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
  วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 7.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 90 รูป บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง โดยมีนายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต4,5 และนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
  วันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 9.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
  วันนี้ (24 พ.ย. 59) เวลา 13.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นฐ  มอบหมายให้ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รอง ผวจ.นฐ เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาจังหวัดนครปฐม นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐมร่วมงาน ณ ท่าข้าวณรงค์พาณิชย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
  วันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 9.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการและออกหน่วยให้บริการประชาชนที่มาร่วมโครงการ ณ วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  วันที่ 23 พ.ย. 59 เวลา 16.30 น.  นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำหน่ายข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด ที่นำมาจำหน่ายในงานมหกรรม ชม ชิม ชอป OTOP นครปฐม ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 59 เวลา 8.00 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดีน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมือง จ.นครปฐม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมซักซ้อมการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม โดยมีนายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐมเป็นประธาน และมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมเข้าร่วมประชุมด้วย
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์

บทความเก่า >>>

 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

สารคดีชุด ในหลวงในดวงใจ (ตอนอู่ข้าวอู่น้ำ)

 

Program Download

ฟอร์นสารบัญ (13 ฟอร์นมาตรฐาน) 


 โทรศัพท์มือถือ 06-3217-0316
โทร : 034-241632 ต่อ 11
โทรสาร : 034-241285
 prasarn@cpd.go.th  Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

- 97 ถนนเทศา ซอย5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000