สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 ข้อมูลกลางของหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

     

      

          ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร         

           - ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
               
จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
               - จดทะเบียน
               - ข้อมูลด้านการเงิน

               
 - ผลประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมภิบาล CQA
               - สหกรณ์ในโรงเรียน

               - สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ