สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
     Please wait..........
::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

 "วาระแห่งชาติ "ด้านการสหกรณ์"

 1.แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
 2.ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "ด้านการสหกรณ์"

 3.เอกสารวาระแห่งชาติ
     - การประชุมคณะอนุกรรมการ
     - แผ่นพับเผยแพร่ด้านการสหกรณ์