ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

เมนูหลัก
หน้าแรก
รับรองรายงานการประชุม

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณกรมฯ
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานคำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
บุคคลากร

บริการของเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เรื่องร้องเรียน
webboard
คำถามถามบ่อย FAQ
แผนผังเว็บไซด์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   :: xxx :: :: .... ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ >>>"ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์" >>> ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพัทลุง เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน/ :: :: xxx ::


ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง


 ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 คู่มือการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับสหกรณ์

คลิก 

 คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์

คลิก

 ขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ

คลิก


 

  

  วันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย  (รายละเอียด) 
  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (รายละเอียด) 
  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
   

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียด) 

  วันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จำนวน ๒ อัตรา 
  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
    ประกาศผลงานการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง "ชอบการสอนสหกรณ์นักเรียน" 
  วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖  
    ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองตรุด จำกัด
  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
    ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) (รายละเอียด)
 

                                                      ข่าวย้อนหลัง >>>     

                    

    รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งสเริมสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ฯ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (รายละเอียด)
    นายเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์ธารทิพย์ ม.๒ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง (รายละเอียด)
    ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖ ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุงและหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (รายละเอียด)
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลุกจ้างประจำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (รายละเอียด)
   กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ปิดล้อมศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ดูภาพ)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ (รายละเอียด)
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประชุมอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีนายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผวจ.พัทลุง ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดโคกโดน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๒๕๕๖ (รายละเอียด)
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุหัว เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ (รายละเอียด)
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชนเดือนตุลาคม ๒๔๔๖ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดปากประ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อ ๒๒ ต.๕.๕๖ (รายละเอียด)
   นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (รายละเอียด)
    สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด จัดประชมุใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (คลิกรายละเอียด)
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพการจัดการหลักการบริหารสหกรณ์ โดยมีนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเรื่อนไทยทักษิณา อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  <รายละเอียด>
  นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔๘ ของสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด <รายละเอียด>
    นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัวศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดกงหิต  ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำโดยนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะทำงาน ร่วมจัดนิทรรศการในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๕๖ ณ วัดบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผุ้ตรวจราชการกรมส่งเสริมหสกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๘ เดินทางมาประชุมติดตามผลการปฏิบัตงานตามนโยบายของกรมฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด  โดยนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด <รายละเอียด>
    เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เครื่อข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง เข้ายื่นหนังสือ ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธี เมือ่วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง <รายละเอียด>
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมีนายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๕๖  <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผุ้ตรวจราชการกรมฯ เขต ๖,๘ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด เมื่อ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด ตรวจสอบโรงสี และโกดังเก็บข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๖ <รายละเอียด>
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ต.เข่าย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๖ <รายละเอียด>

    เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ชาวนาในจังหวัดพัทลุง ได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เรียกร้องให้รัฐบาลคงราคารับจำนำข้าวเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ <รายละเอียด>
    สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางนพค.พัทลุง จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายดลเดช พัฒนรัฐ รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ นิคมสร้างตนเองควนขนุน อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง เมื่อ ๙ พ.ค.๕๖ <รายละเอียด>
    นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกันรดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสหกรณ์จังหวัด <รายละเอียด>
    ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง และประชาชนร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายกเหล่ากาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นธานในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ของสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๖ โดยมีนายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน <รายละเอียด>
   นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน จ.พัทลุงร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖ ณ ห้องประชุมกาบบัวศาลากลาง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer แก่สมาชิกสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด <รายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งลาน อ.เมือง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานประจำเดือน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้ว่าพบประชาชนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ณ รร.บ้านควนดินแดง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๖ <รายละเอียด>
    ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop) เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 56 <รายละเอียด>
   นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกลุ่มอาชีพกับศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    รายการ สร้างสรรค์ พลังกลุ่ม เดินทางมาถ่ายทำสารคดีกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมหสกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   รองอธิบดีฯ โอภาส กลั่นบุศย์ พร้อด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์กระจายสินค้า ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    รองอธิบดีฯ โอภาส กลั่นบุศย์ พร้อด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมหสกรณ์ เขต ๖,๘ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๘ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่มช่องทางตลาดและตลาดชุมชนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference ถ่ายทอดทางไกลจากห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ เรื่อง การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
   นายพลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการออมแก่นักเรียนโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สกก.พนมวังก์ จำกัด <รายละเอียด>
    จังหวัดพัทลุง เปิดจุดจำหน่ายลองกองเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ (ลองกอง) ราคาตกต่ำ <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านด่านโลด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งถ่ายทอดทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงแรมน่านคีรีธารา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจและการสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ สกก.โนนสูง จำกัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
     นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯเขตตรวจราชการที่ ๖,๘เดินทางมาตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรองผู้ว่าราชการจังหวัด <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์สหกรณ์ รุ่นที่ ๔ ณ สกก.พนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
   นายสุรินทร์  นวลกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จำกัด จัดประชุมเสวนาทิศทางของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จะเดินไปทิศทางไหน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด <รายละเอียด>
    ว่ที่ รต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.พัทลุง ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำกล่าวรายงาน เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือต่อ นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๕ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์ ผอ.กลุ่มแผนงาน กรมส่งสเริมสหกรณ์ เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง ณ โรงงานผลิตนม UHT และนมพาสเจอร์ไรส์ ของสก.โคนมพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ โดยมีนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวยพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ คลองโรงตรวน ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
 

  เมื่อวันที่  ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์สหกรณ์ หลัการ วิธีการและคุณค่าสหกรณ์ ณ วัดคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง <รายละเอียด>

 

    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ณ วัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๗ พ.ย.๒๕๕๕ <รายละเอียด>
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 เดินทางมาปฏิบัติราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายวิญญู  ทองสกุล ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหารับจำนำข้าว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
    โรงเรียนบ้านควนดินสอ และโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลาง จ.พัทลุง <รายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวหมอน อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <รายละเอียด>
   นายณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป๋นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ พระบิดาแห่งยางพาราไทย ณ สกย.จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    สหกรณ์การเกษตรกงหรา จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกงหรา เมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
   นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด โดยนายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ <รายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการหสกรณ์ (สหกรณ์พี่ช่วยน้อง) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฮันส์ไซเดล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ รร.ชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
   เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมเรียกร้องเรื่องการแก้ไขปัญหายางพาราตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพารา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และหิ้วปินโตไปวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางผ่านสถาบันเกษตรกร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด  <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๘ โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
 

  นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคล และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>

 

  โครงการปลูกต้นไม้และหิ้วปินโตไปวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดทุงสวนธรรม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>

    ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลพญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง  เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม 2555 <คลิกรายละเอียด>
    พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    โครงการผู้ว่าพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕<คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง อัญเชิญพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    กลุ่มจัดตั้งฯ จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด จัดงานครบรอบ ๒๗ ปี คล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมจังหวัดพัทลุง โดยมี ร.ต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านบ่อทราย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดปุณณาวาส อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของ สกย.บ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานของดีเมืองลุงประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     กลุ่มเกษตรทำนาตะโหมดรับเงินรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง มอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับสหกรณ์การเกษตรป่าพะยอม จำกัด และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โตนดด้วน เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายอารี ไกรนรา ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด> 
    นายอารี ไกรนรา ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อบต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ "สหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน" ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด <คลิกรายละเอียด>
    พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ cpo ของสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามมัญประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ  จำกัด เมื่อวันที่  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    เมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕,๖ (นายวิจักร อากัปกริยา) เดินทางมาประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ เมื่อวันที่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจัดโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เมือ่วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานหสกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล อ.ลานข่อย จ.พัทลุง เมือ่วันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
   นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมวางพวงมาลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด> 
   เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ CPS ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    นายชาย คงแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการโซห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
   พิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่  ๙ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"กินข้าวสังข์หยดเมืองลุง" เมื่อวันที่  ๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง  จำกัด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการบริหารจัดการลานเทปาล์มและการเชื่อมโยงเครือข่ายลานเทคุณภาพสถาบันเกษตรกร เมื่อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมชัยคณาธานี <คลิกรายละเอียด>
    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อมอบนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  <คลิกรายละเอียด>
    นางรัตน์ศร  ลอยผา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมการชดเชยดอกเบี้ยหนี้สินเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๕๓ เมื่อวันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดประชุมข้าราชการ/พนักงาน โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมทางไกล เรื่อง การปฏิบัติตามคำรับรองการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
     ประชุมคณะทำงานตัวชีวัดธรรมาภิบาลสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    ประชุมทางไกลผ่านระบบ vdo conference คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงออกให้บริการโครงการผู้ว่าพบประชาชน เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    จังหวัดพัทลุงแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำด้วยวิธีการสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง  จำกัด <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ เมื่อวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    นายอักษร เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๕ จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง <คลิกรายละเอียด>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ <คลิกรายละเอียด>

                                                                      

 ผู้บริหาร


สายตรงสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นายอักษร  เสนาไชย
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง
โทร 0 7461 4211 
 มือถือ 
089-8709981
   
    
web application กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2549 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 5 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง  จ.พัทลุง โทร 074-614211 ต่อ 101 แฟกซ์ 074-613253

อีเมล์ cpd_phatthalung@cpd.go.th