ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
     Please wait..........
Untitled Document

สรุปข่าวสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ปี 2555 


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th