ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงานและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์/การกำหนดวงเงินกู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1  คัน

 
     เปิดเผยราคากลางการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต
 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับสหกรณ์การเกษตร
ท่าวุ้ง จำกัด จังหวัดลพบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด มาศึกษาดูงานที่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการการเงินของสมาชิก สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกและชุมชน...อ่านต่อ...

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” โดยมีเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม  ในวันพุธที่  19  พฤศจิกายน  2557  เวลา  10.00 น.–11.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
...อ่านต่อ...
 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557 ให้แก่บุตรของสมาชิกของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ราย
ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
ข้าราชการและพนักงานราชการและนำเสนอการวิเคราะห์ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) และประเด็นในระบบ Cpd card ผ่านเครื่องมือต่างๆได้แก่ Swot, Swot Matrix, CPSaws วิเคราะห์การเงิน เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2558 
 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมประชุม การซักซ้อมตรวจการ
สหกรณ์
  
ในวันจันทร์ที่17 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต...อ่านต่อ...
 

พิธีเปิดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อค่ำวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริเวณศูนย์กีฬาสะพานหิน จ.ภูเก็ต โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ชีค อาหมัด อัล-ฟาฮัด อัล-ซาบาห์ ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ โอซีเอ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมเข้าร่วมพิธี ...อ่านต่อ...
 

นายสมเกียรติ พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันศุกร์ที่
14 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมศาลา
ประชาคม (ชั้น1)
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ) ครั้งที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต .. อ่านต่่อ..
 

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้ตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เสนอ
โครงการ 3 ประสาน เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
 

เมื่อเย็นวันที่  10  พฤศจิกายน  2557  ที่เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี อัญเชิญไฟพระฤกษ์
การแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีในครั้งนี้...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันศุกร์ที่  7  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด "
อุทยานการเรียนรู้
CU Phuket Knowledge Park"
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต
โดยมีนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะ แสดงความยินดีกับนายเดชา  อัชรีวงศ์ไพศาล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค8 คณะที่1 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.
 

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2557 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต         
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (
Farmer Market)   โดยมี
นายสมเกียรติ สังขาวสุทธิรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานใน
ที่ประชุม
 

เมื่อวันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2557  เวลา  15.00 น.  ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี เปิดงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติสันติสุข”
...อ่านต่อ...
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดท่าเรือ  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  23  ตุลาคม  2557  เวลา  08.00 น. 
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร Farmer Market"  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับนโยบายแผนการปฏิบัติงานจาก นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 

Time: Date: 

 
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

ว่าง

 

รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสุกรี พันละบุตร
ผู้ตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 6,7

 

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ

 

 

...ประชาสัมพันธ์


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail : cpd_phuket@cpd.go.th