ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงานและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์/การกำหนดวงเงินกู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1  คัน

 
     เปิดเผยราคากลางการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  

 

 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีพระกุศลครบ 1 ปี
แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557
เวลา 10.00 น.  ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดท่าเรือ
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
 
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันพุธที่  22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด ได้จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ...อ่านต่อ...
 

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำกัด และร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด
 
 

เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2557  เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดป่าตอง โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ...อ่านต่อ...
 
 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท  ....อ่านต่อ... 

 
 
 เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2557  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดทำตัวชี้วัด ให้แก่พนักงานราชการ
 
 
เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต "จัดงานตลาดสินค้าเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Farmer Market)"
 
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเยารัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้ารายงานตัว พร้อมรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน จากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 
 

เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกณ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมประชุม Conference เพื่อติดตามผลการขอกู้เงิน ธกส. ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพาราของสหกรณ์
 
 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ได้ประชุมข้าราชการ เพื่อมอบนโยบายท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ การดำเนินการตามแผน Action Plan และการจัดทำ KM ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 
 

เมื่อวันที่  8  ตุลาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัด
สุราษฎรณ์ธานี นำโดย นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและนางเรวดี สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 ร่วมกันจัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 
 

เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2557  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คณะทำงานบูรณาการแผนงานและงบประมาณ มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
 

เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2557  นางสาวเยารัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้ารายงานตัวพร้อมรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน จาก
นายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุมนา ณ นคร ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 2557 ในสาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

 
 
 

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ได้ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
 
 

 

 โครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2557” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2557” โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ...อ่านต่อ...
 
 

 

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 

 ข่าวเก่าคลิกที่นี่


Time: Date: 

 

 

 
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายสุกรี พันละบุตร
ผู้ตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 6,7

 

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ

 

 

...ประชาสัมพันธ์


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail : cpd_phuket@cpd.go.th