..::::::WELLCOME.::.TO.::.PRACHUAPKHIRIKHAN PROVINCIAL COOPERATIVE OFFICE::::::..
     Please wait..........

 
  

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  นายธำรงค์  ไก่ฟ้า  สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รับมอบสิ่งของ
จากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด นำโดย นายเมี้ยน สินสมุทร ประธานสหกรณ์ฯ,
นายไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ  ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ
จะได้รวบรวมและนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 
โดยสิ่งของที่นำมามอบ ประกอบด้วย สิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นบรรจุถุง รวม 76 ถุง  มูลค่าถุงละ
140 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 7 ลัง

   
                      


      
       
            
      
     
    
    
                    

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านสงวนลิขสิทธิ์ 2007 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  73 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร/โทรสาร 0-3261-1344
E-mail: cpd_prachuapkhirikhan@cpd.go.th