..::: Ratchaburi Cooperative Promotion Department( สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ):::.. ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี :: ยินดีต้อนรับทุกภาคส่วน :: CPD RATCHABURI

 

 

webs counters
Total Count

 


ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน++คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ++


แนวคิดเกี่ยวกับประเทสไทย 4.0  
     "สร้างเศรษฐกิจใหม่  ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง"
การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

     การจัดการสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีแผนงาน/โครงการและการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
     แนวทางการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 
     วิธีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
แผนที่ สนง.ศึกษาธิการภาค 4  ถ.ไกรเพชร  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
สำเนาคำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่ 22/2559 , กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการกลุ่มงานและฝบท.  
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่ 16/2559 เรื่อง กำหนดความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ  
สารนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ  ประจำปี 2559  
ป้ายไวินิล ประชาสัมพันธ์ 100 ปี การสหกรณ์ไทย ดาวโหลดไฟล์ ai 
07/01/2559  ประกาศจังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  
25/12/2558  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  กรอบรายละเอียดตัวชี้วัด / รายละเอียดตัวชี้วัด 
14/10/2558 คำแนะนำสหกรณ์ฯในการเข้าร่วมโครงการ
การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558
6/10/2558 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (สำหรับจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจ)
 
 หนังสือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  แบบฟอร์มการรับคำขอ ม 8 9 10 (แก้ไข) (1)
  แบบรายงานของจังหวัด

30/09/2558 ตารางการแสดงโครงสร้างตามการจัดสรรเงินงบประมาณ  มิใช่งานก่อสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง


                                                                                                                    


 
 

29/07/2559  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี และเข้ามอบนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ให้แก่ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  


 

18/07/2559  ราชบุรี  “เร่งผลักดันศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP”  เรียนรู้ “นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์”  อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งได้ศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ขั้นตอนการสาวไหมระดับโรงงาน  การทอผ้าไหม (ผลิตภัณฑ์ผ้าชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์)  


 

16/07/2559  ราชบุรี  “เร่งผลักดันศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนสายยาวเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   


 

16/07/2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  จัดจุดบริการประชาชน จุดพักรถและศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวก  ช่วงเทศกาลวันหยุด ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม  2559


 

14/06/2559  นายเสนอ ชุจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวเปิดโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในเขตตรวจราชการ ที่ 4,5 โดยนายสุกรี พันละบุตร   ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4,5 ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

 

24/02/2559  บรรยายพิเศษจาก  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  กล่าวเปิดงานครบรอบ  100 ปี สหกรณ์ไทย ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ถ่ายทอดสดทางช่อง NBT เวลา 14.00 น.


 

12/02/2559  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์หนึ่งใจเดียวกัน  จำกัด ในตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวลิต เจริญสมบัติ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรม


 

09/02/2559  ประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์  โดยนายธำรงค์  ไก่ฟ้า  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด  ติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สหกรณ์ แนะนำแนวทางแก้ปัญหาข้อบกพร่อง


 

31/01/2559  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙   ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  


 

22/01/2559  สหกรณ์การเกษตรห้วยไผ่ราชบุรีพัฒนา จำกัด  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙   ณ  ศาลาวัดห้วยไผ่  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี


 

07/01/2559  รับปีใหม่กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการ “สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือน” ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด  ตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 


 

16/11/2558  คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 


 

15/10/2558  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่สหกรณ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยนายสมบัติ  เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ภาคเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ (กพส.) 

 

                                                                                                                    


 
 
 
 
 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
80 ถ.ราษฎรยินดี  ต.หน้าเมือง  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี  70000  โทรศัพท์ 0-3233-7450 โทรสาร 0-3233-7394
E-Mail : cpd_ratchaburi@cpd.go.th