:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ชาว CPD ::
     Please wait..........

         นายประยูร อินสกุล สหกรณ์จังหวัดสระบุรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด  ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  สิงหาคม  2554   โดยได้เยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกแก่นตะวัน หรือ ทานตะวันหัว ของสมาชิก  ขั้นตอนการเก็บผลผลิตแก่นตะวัน 
                 อนึ่ง "แก่นตะวัน" เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง เป็นผักหัวมีสารเส้นใยสูง มีสารกลุ่มที่เรียกว่าพริไบโอติก จึงช่วยควบคุมน้ำหนักตัว แก้อาการท้องผูก ทำให้สุขภาพลำไส้ใหญ่ดีขึ้น ป้องกันไขมันและน้ำตาลในเลือดสูง รวมทั้งป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้  อีกทั้งสามารถนำมาเป็นไม้ดอกประดับบ้านได้อีกด้วย  (25/8/54) 
 

***************************************************
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่เลขที่ 20 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
โทร. 0 3621 1052  โทรสาร. 0 3621 1030  E-mail :
cpd_saraburi@cpd.go.th