:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::
     Please wait..........

หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป้าหมาย

ภารกิจ

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากร

แผน ผล งบประมาณประจำปี

อำนาจหน้าที่

ที่ตั้งสำนักงาน

กระดานถามตอบ

แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลสหกรณ์

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการตามแผนงานงบประมาณ

อุปกรณ์การตลาด

ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน งบประมาณ

ทำเนียบบุคลากร

รายงานประจำปี

การดำเนินงานตามคำรับรอง

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

ปริมาณธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงาน

รองนายทะเบียนสหกรณ์

ผู้ตรวจการสหกรณ์

ผู้ชำระบัญชี

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

โครงการต่างๆของกรมส่งเสริมฯ

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

OTOP

โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ

หลักเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

การจัดการองค์ความรู้ KM

สินค้าสหกรณ์

โครงการ ASPL

 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>
 

 

    9 เมษายน 2558 นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ่านรายละเอียด>>
   

สหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมสร้างสหกรณ์สู่ความมั่คง วันที่ 4 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียด>>

    ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอควนกาหลง ณ หอประชุมอำเภอควนกาหลง วันที่ 2 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียด>>
    ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล วันที่ 2 เมษายน 2558  อ่านรายละเอียด>>
    ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสตูล ณ หอประชุมอำเภอเมืองสตูล วันที่ 2 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียด>>
    นายวรรณศักดิ์  ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนม์มายุ 60 พรรษา อ่านรายละเอียด>>
    31 มีนาคม 2558 เวลา ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2558 โดย นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส (สหกรณ์จังหวัดสตูล) เป็นประธานในที่ประชุม อ่านรายละเอียด>>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมงานรัฐพิธีฯ เนื่องในวันลำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2558 อ่านรายละเอียด>>
   

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์สหกรณ์ (ประธาน / เลขานุการกลุ่ม) สกก.ท่าเเพ จำกัด วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สกก.ท่าเเพ จำกัด อ่านรายละเอียด>>

  ร่วมปรึกษาหารือถึงราคาเเตงโมของกลุ่มผู้ปลูกแตงโมตำบลแหลมสน
อ่านรายละเอียด>>
 
ประชุมสมาชิกสหกรณ์เคหสถานเมืองสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียด>>
  ร่วมบรรยายหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ สอ.ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียด>>
  ส่วนหน้า ลงตรวจพื้นที่ รร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียด>>
  ประชุมคณะกรรมการ สกก.ท่าเเพ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียด>>
  ประชุมคณะกรรมการ สกก.ควนโดน จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียด>>
   


พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการกู้เงิน กพส.

ขั้นตอนการขอมาตรฐานสินค้าสหกรณ์                                                                                                          

พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

กฎหมายภายใต้ พรบ.สหกรณ์

ระเบียบ,คำสั่ง,ประกาศ ของ คพช.
   


  

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าศึกษาบุตร 

ค่าเช่าบ้าน

ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                 

ใบลาต่างๆ

หลักเกณฑ์การจัดโครงการ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
1 ถนนภูมิจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทร : 074-730-781 โทรสาร 074-711-202
ติดต่อ Webmaster : cpd_satun@cpd.go.th