สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

 

 
 
 
 

 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
เดือนกรกฎาคม 2557

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ติดตามมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าเเพ   
 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นางสาวพวงเพ็ชร์ พราหมพงษ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าเรือ 

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลสาคร จำกัด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาน้อย-ปาเต๊ะพัฒนา จำกัด

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จำกัด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าน้ำเค็มพัฒนา จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนมิถุนายน 2557

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2557 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์”
  วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมออกร้านนิทรรศการในกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่”
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ครั้ง 3/2557

  วันที่ 18 มิถุนายน  2557 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล เยี่ยมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
  วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 15.45 น.  นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล มอบสัญญาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้กับคณะกรรมการ สกย.น้ำผุดพัฒนา จำกัด
  วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557
  วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมจัดนิทรรศการ ของสถานีพัฒนาที่ดินสตูล
  วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557

 

 ประกาศจังหวัดสตูล  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

- ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่่ 2

- ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์   

 

 

 

 

 

 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา

กรกฏาคม 2556
  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2 คน (บอร์ดประชาสัมพันธ์)

มิถุนายน 2556
  ทุนรัฐบาลอินเดีย 2 คน ส่งใบสมัครภายใน 10 ก.ค. 56  (บอร์ดประชาสัมพันธ์)
  สนง.ปปง. เปิดรับสมัคร ขรก. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ปก. จำนวน 20 อัตรา 

พฤษภาคม 2556
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัคร ขรก. 60 อัตรา เปิดรับ 10 พ.ค. - 10 มิ.ย.56

      กฏหมาย ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรรู้
  พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
  ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ขั้นตอนการขอกู้เงิน กพส.
  ขั้นตอนการขอมาตรฐานสินค้าสหกรณ์

             
  ค่าเบี้ยเลี้ยง             ค่าศึกษาบุตร         ค่าเช่าบ้าน  
 
ค่ารักษาพยาบาล      ใบลาต่าง ๆ          หลักฐานการจัดโครงการ


นายเชาวลิต  สะรอหมาด
สหกรณ์จังหวัดสตูล
สำนักงาน 
0-7473-0781

การปฏิรูประบบราชการ

กรมสรรพากร
สำนักงาน กพร.


สถานการณ์ภาคใต้
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงพลังงาน


     ข่าวสารเกี่ยวกับเกษตร
    
    
ข่าวสารการเกษตร
     ผลผลิตทางการเกษตร
     เศรษฐกิจไทย
     ราคาข้าว
     ราคายางพารา
     ราคาทองคำ
     ปลูกพืช
     การประมงCopyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved