:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::
     Please wait..........

หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป้าหมาย

ภารกิจ

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากร

แผน ผล งบประมาณประจำปี

อำนาจหน้าที่

ที่ตั้งสำนักงาน

กระดานถามตอบ

แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลสหกรณ์

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการตามแผนงานงบประมาณ

อุปกรณ์การตลาด

ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน งบประมาณ

ทำเนียบบุคลากร

รายงานประจำปี

การดำเนินงานตามคำรับรอง

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

ปริมาณธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงาน

รองนายทะเบียนสหกรณ์

ผู้ตรวจการสหกรณ์

ผู้ชำระบัญชี

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

โครงการต่างๆของกรมส่งเสริมฯ

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

OTOP

โครงการพักหนี้เกษตรกรฯ

หลักเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

การจัดการองค์ความรู้ KM

สินค้าสหกรณ์

โครงการ ASPL

 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::

    

    

            แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 


ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>
 

- ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ ๖,๘ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๕๘
- วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๕๘
- ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพชายแดนใต้ ประจำปี 58 ของสหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๕๘
- ประชุมผู้ซึ่งจะจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรตัยหยงโป-ฉลุงร่วมใจ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๕๘
- ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกก กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๕๘
- ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๕๘
- ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๕๘
- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการดำเนินงานประจำปี สหกรณ์การเกษตรท่าเเพ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๕๘


พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการกู้เงิน กพส.

ขั้นตอนการขอมาตรฐานสินค้าสหกรณ์                                                                                                          

พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

กฎหมายภายใต้ พรบ.สหกรณ์

ระเบียบ,คำสั่ง,ประกาศ ของ คพช.
   


  

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าศึกษาบุตร 

ค่าเช่าบ้าน

ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                 

ใบลาต่างๆ

หลักเกณฑ์การจัดโครงการ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
1 ถนนภูมิจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทร : 074-730-781 โทรสาร 074-711-202
ติดต่อ Webmaster : cpd_satun@cpd.go.th