..::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี : ยินดีต้อนรับ :::..
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
งบประมาณ
ประวัติสำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลังสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล SWOT

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มฯ
ข้อบังคับของสหกรณ์
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลการส่งเสริมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

บริการของเรา
กระดานถามตอบ
โครงการลดการใช้พลังงาน
ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี
ดูหนังฟังเพลงออนไลน์
การไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
E-office ของจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มดาวโหลด
แผนผังเว็บไซต์
link หน่วยงานกรม
ดู TV ผ่านเน็ต
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
สื่อสารทิศทางกรมฯ
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2554
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2555
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2556
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานราชการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
website ของสหกรณ์
KM ของพนักงานราชการ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซด์


     

     

             แอปพลิเคชั่นประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจคือ 
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ Co-op Videos สินค้าสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ค้นหาข้อมูลสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อหน่วยงาน คลิกรายละเอียด

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2559

   23/09/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกกล้วยหอมเขียว คาเวนดิช เพื่อส่งการออก

   19/09/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่จังหวัดสิงห์บุรีระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่จังหวัดสิงห์บุรีกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวจังหวัดสิงห์บุรี"

 

19/09/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางบุษบา เจิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  16-18/09/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  15/09/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และยังได้เข้าเป็นประธานในการเข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

   13/09/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสิงห์บุรี จำกัด

ข่าวย้อนหลัง 2559 2558 2557

 

 นายสหนณ  ชัยจรินันท์
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์
cpd_singburi@cpd.go.th

036-521336

รายงานผลการปฏิบัติงาน CPS

VTR 100 ปีการสหกรณ์ไทย


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
31/4 หมู่ 6 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3652-1336
http://webhost.cpd.go.th/singburee
E-mail : cpd_singburi@cpd.go.th