..::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี : ยินดีต้อนรับ :::..
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
งบประมาณ
ประวัติสำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลังสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล SWOT

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มฯ
ข้อบังคับของสหกรณ์
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลการส่งเสริมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

บริการของเรา
กระดานถามตอบ
โครงการลดการใช้พลังงาน
ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี
ดูหนังฟังเพลงออนไลน์
การไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
E-office ของจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มดาวโหลด
แผนผังเว็บไซต์
link หน่วยงานกรม
ดู TV ผ่านเน็ต
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
สื่อสารทิศทางกรมฯ
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2554
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2555
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2556
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานราชการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
website ของสหกรณ์
KM ของพนักงานราชการ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซด์


        
        

             แอปพลิเคชั่นประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจคือ 
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ Co-op Videos สินค้าสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ค้นหาข้อมูลสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อหน่วยงาน คลิกรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2559

17/08/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
10/08/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นสักขีพยานการทำสัญญาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
10/08/59 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
09/08/59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่ 3

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2559

นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 08/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายศักดิ์ดา เทพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมงานจัดคลินิกสหกรณ์ 25/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 22/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด 21/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงาน "รำลึกวีรชนค่ายบางระจัน ปี 2559 พิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจันเพื่อรำลึกวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน 21/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จำกัด 15/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติงานสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559” 14/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพระดับพื้นที่จังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านเพื่อรักษาความมั่นคง 13/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายศักดิ์ดา เทพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมงานจัดคลินิกสหกรณ์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)   11/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งในพื้นที่นาแปลงใหญ่ 06/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 06/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมยามเช้า จิบกาแฟ แลตลาด ณ สำนักงาน ธกส.สิงห์บุรี 06/07/59
นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามงานการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตกรสู่ความเข้มแข็ง 04/07/59

ข่าวย้อนหลัง 2559 2558 2557

 

 


นายสหนณ  ชัยจรินันท์
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์
cpd_singburi@cpd.go.th

036-521336

รายงานผลการปฏิบัติงาน CPS

VTR 100 ปีการสหกรณ์ไทย


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
31/4 หมู่ 6 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3652-1336
http://webhost.cpd.go.th/singburee
E-mail : cpd_singburi@cpd.go.th