..::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี : ยินดีต้อนรับ :::..
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
งบประมาณ
ประวัติสำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลังสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล SWOT

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มฯ
ข้อบังคับของสหกรณ์
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลการส่งเสริมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

บริการของเรา
กระดานถามตอบ
โครงการลดการใช้พลังงาน
ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี
ดูหนังฟังเพลงออนไลน์
การไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
E-office ของจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มดาวโหลด
แผนผังเว็บไซต์
link หน่วยงานกรม
ดู TV ผ่านเน็ต
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
สื่อสารทิศทางกรมฯ
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2554
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2555
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2556
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานราชการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
website ของสหกรณ์
KM ของพนักงานราชการ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซด์


 

 

 

 

  รายงานการประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2558  คลิกรายละเอียด 
  รายงานการประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2558  คลิกรายละเอียด

  การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  (http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/Coop55.html)

  คู้มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์  คลิกรายละเอียด

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 28/10/57
  องค์ความรู้ที่จำเป็นในกระบวนงานของสหกรณ์จังหวัด 28/10/57

 

 

ฟังข่าวสารขบวนการสหกรณ์ได้ที่ สถานีวิทยุ 105.30 FM อสมท. สิงห์บุรีข่าวประจำเดือนมีนาคม 2558

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายสุชาติ แก้วสอาด จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ คลิกรายละเอียด 19/03/2558
  นายสุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หนองลาด  คลิกรายละเอียด 11/03/2558
  นายสุชาติ  แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 6/03/2558
  นายสุชาติ  แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3 คลิกรายละเอียด 6/03/2558
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนมกราคม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ คลิกรายละเอียด 02/03/2558  

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

  นายสุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ คลิกรายละเอียด 26/02/2558 
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คลิกรายละเอียด20/02/2558
  นายสุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) คลิกรายละเอียด 17/02/2558

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายพงษ์ศักดิ์  อยู่เลห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ คลิกรายละเอียด 6/02/2558 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงาราชการร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีชนชาวบ้านบางระจัน คลิกรายละเอียด 4/02/2558

 

นายสุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประชาคมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒธรรมของจังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 3/02/2558

  ข่าวย้อนหลัง 2558 2557

 


นายสุชาติ แก้วสอาด
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

  
  
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ติดต่อเว็บมาสเตอร์

cpd_singburi@cpd.go.th

chanthubthong@gmail.com

036-521336


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
31/4 หมู่ 6 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3652-1336
http://webhost.cpd.go.th/singburee
E-mail : cpd_singburi@cpd.go.th