สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
งบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบบุคลากร
E-mail
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ 4 ปี
ที่ตั้งสำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่โดยสังเขป
เว็บบอร์ด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
อินทราเน็ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนผังเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
รายการลานสหกรณ์
จัดซื้อจัดจ้าง
Oldnews

ศุนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.ห้วยยอด จก.
สกก.ย่านตาขาว จำกัด
สกก.นาโยง จก.

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สกก.เมืองตรัง จก.
สกก.วังวิเศษ จก.
สกย.บ้านไชยภักดี จก.
สกก.วังเจริญ จก.
สกก.รัษฎา จก.
สกก.กันตัง จก.
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสำราญ จก.
สอ.ตำรวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.

เมนูพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC/FTA
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  

 
 :   ยิดีต้รัสู่ว็ต์ สำนัณ์จัวัรั    

 วันเข้าพรรษา
31 กรกฎาคม 2558
Buddhist  Lent  Day

                                          
                 


30 กรกฏาคม 2558
วันอาสาฬบูชา
Asalha  Puja  Day


 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
    24 / 07 / 58 *
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

    -
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดตรัง    6 /07/58  
------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์   เปิดรับสมัครวันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2558  
          
  ในวันรับสมัคร  ผู้สมัครสอบกรุณาแต่งกายสุภาพ  
         
- สุภาพสตรี   สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น
          - สุภาพบุรุษ   สวมกางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น 
หมายเหตุ   ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น 
                    เสื้อยืด รองเท้าแตะ
                    
                                              

                    

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารโรงงานและไซโล
พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ครบชุด และชุดอุปกรณ์ห้องแล็ป โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูป
วัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปาล์ม) 30/03/2558 

 
ข้อมูลย้อนหลัง 22/06/2558


  

*
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ   17/07/2558 
        - รายละเอียดแนบท้าย   

                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
                                                         


   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ     ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดกะพังสุรินทร์  หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี และบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง    ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2558 นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  เปิดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ และเปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดตรัง ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จำกัด อ.ย่านตาขาว  จ. ตรัง    ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2558 นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนลิพัง  อ.ปะเหลียน จ. ตรัง
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดโครงการส่งเสริม    การออมทรัพย์ และเรียนรู้สหกรณ์  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง   อ.เมือง  จ. ตรัง    ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและ
สถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา 
 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง  อ.เมือง  จ. ตรัง
   
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2558
  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
อ. เมือง  จ. ตรัง  
ภาพกิจกรรม 

 

สายตรงสหกรณ์จังหวัดตรัง
E-mail : somjit@cpd.go.th

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์
Creative Thinking Proactive working Develop Cooperative
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 10 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง
E-mail :
cpd_trang@cpd.go.th
โทร. 075-218562 , 075-221182
โทรสาร. 075-214821 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *