สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
งบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบบุคลากร
E-mail
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ 4 ปี
ที่ตั้งสำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
เว็บบอร์ด

ข้อมูลหลัก การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ศุนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.ห้วยยอด จก.
สกก.ย่านตาขาว จำกัด
สกก.นาโยง จก.

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สกก.เมืองตรัง จก.
สกก.วังวิเศษ จก.
สกย.บ้านไชยภักดี จก.
สกก.วังเจริญ จก.
สกก.รัษฎา จก.
สกก.กันตัง จก.
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสำราญ จก.
สอ.ตำรวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.

เรื่องทั่วไป
อินทราเน็ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนผังเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
Oldnews

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

เมนูพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC/FTA
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  
 
 :   ยิดีต้รัสู่ว็ต์ สำนัณ์จัวัรั    

 

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์   เปิดรับสมัครวันที่ 24-28 สิงหาคม  2558    7/8/58
        * ประกาศรับสมัคร 
        *
เอกสารแนบท้ายประกาศ   

  ในวันรับสมัคร  ผู้สมัครสอบกรุณาแต่งกายสุภาพ  
         
- สุภาพสตรี   สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น
          - สุภาพบุรุษ   สวมกางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น 
หมายเหตุ   ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น 
                    เสื้อยืด รองเท้าแตะ
   
                                                  


 

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารโรงงานและไซโล
พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ครบชุด และชุดอุปกรณ์ห้องแล็ป โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูป
วัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปาล์ม) 30/03/2558 

 
ข้อมูลย้อนหลัง 22/06/2558


  

*
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ   17/07/2558 
        - รายละเอียดแนบท้าย   

                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
                                                         


     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2558   นายสุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ณ  หมู่ที่ 2 หมุ่ที่ 6  ตำบลปากคม  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   
ภาพกิจกรรม  
     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2558   นายสุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา  ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ณ  หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 และหมุ่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง 
 
ภาพกิจกรรม  
     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2558   นายสาโรช  ถาวรรัตน์  ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  โดยมีสมาชิก ม.2 , ม.3  ตำบลย่านตาขาว  
จังหวัดตรัง
  
    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2558  นายนิกร  สุกใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัตดรัง
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2558   นายสาโรช  ถาวรรัตน์  ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ณ  ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  หมุ่ที่ 4 
ตำบลลิพัง และตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2558   นายสาโรช  ถาวรรัตน์  ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ณ  โรงเรียนหาดสำราญพิทยาคม อำเภอ
หาดสำราญ  จังหวัดตรัง 
 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2558   นายสาโรช  ถาวรรัตน์  ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยวนโปะ 
อำเภอปะเหลียน   จังหวัดดตรัง
  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2558   นางสมจิตร  ส่องสว่าง  สหกรณ์จังหวัดตรัง
พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  ณ บริเวณลาน    หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  5
  
ภาพกิจกรรม  
                                            ข้อมูลย้อนหลัง 10/ส.ค./58

 


  

  

  
สายตรงสหกรณ์จังหวัดตรัง
E-mail : somjit@cpd.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

10 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทร 075218562  075221182  โทรสาร 075214821